European Commission logo
Create an account
Event Details
30 Nov
2022

Tööalane suhtlemine ja koostöö ettevõttes

Estonia
Väimela
to

Koolitus on mõeldud kõigile, kelle töö sisu ja tulemuslikkus sõltub suhtlemise efektiivsusest (nii kolleegide, klientide kui koostööpartneritega).

Koolituse läbinu:

  • analüüsib oma igapäevast suhtlemist erinevates töösituatsioonides ja määratkeb enda tugevused ning kasvuruumi suhtejana;
  • teadvustab enda vastutust ning võimalusi probleemide ja konfliktide ennetamisel suhtlemisel;
  • mõistab, kuidas eelhäälestus ja ümberlülitumine mõjutavad suhtlemise kulgu ning loob enda poolt sobivad eeldused suhtlemise sujumiseks;
  • rakendab põhimõtteid ja suhtlemistehnikaid partneri suhtlemisvalmiduse suurendamiseks ja kohase psühholoogilise kontakti loomiseks;
  • tutvub suhtlemistehnikatega, mis võimaldab selgelt teada anda enda ootustest ja soovidest ning kujundada häid koostöösuhteid tööl.

Õppe sisu:

Auditoorne töö: 12 tundi

Suhtlemise peamised seaduspärasused, mida teadlik suhtleja arvestab: suhtlemise erinevad etapid,  ümberlülitumise vajalikkus, eelhoiakute, sisekõne, esmamulje ja teiste tajuefektide mõju suhtlemise käigule ja tulemuslikkusele.

Suhtlemisvalmiduse ja selleks sobiva eelhäälestuse loomine (kontakti loomine, viisakusvestluse  (small-talk) tähendus  ja eesmärgid professionaalses suhtluses (sh partneri  tähelepanu saamiseks, ärevuse vähendamiseks jms).  Probleemide ennetamine suhtlemisel (ennetavad sõnumid, kohast käitumist kinnistada aitavad sõnumid (positiivsed mina-sõnumid).  

Enda vajadustest teada andmine viisil, mis ei mõju rünnakuna ega kutsu teises osapooles esile kaitsereaktsiooni.

Piiride seadmine ja äraütlemine. Enesekehtestamine erinevates rollides (nt kliendiga, kolleegidega, koostööpartneritega). Suhtlemine keerulistes situatsioonides. Konfliktide eskaleerumise ennetamine, konflikti varajaste märkide teadvustamine. Aktiivse kuulamise roll partneri emotsioonide maandamiseks, vajaduste selgitamiseks.

Tööalane koostöö - selle tähendus ja eesmärgid. Operatiiv- ja koostöövestlused kolleegidega - nende erinevused, eesmärgid ja ülesehitus. Kuidas üksteist paremini mõista, ennetada suhtlemisel tekkida võivaid probleeme ning  teha meeskonnatööd kliendi ja personali heaolu eesmärgil.

Praktiline töö: 14 tundi

Praktilised ülesanded (situatsiooniülesanded, rollimängud, videoülesanded) koos tagasisidega:

Kogemuste vahetus iseseisva ülesande põhjal iga teemaploki osas.

Suhtlemine ja suhtlemisvalmidus.

Piiride seadmine ja äraütlemine.

Tööalane koostöö.

Edasiste arengusammude kavandamine

Koolitaja: Kadri Kõiv, kadri@developdesing.eu;  EKR täiskasvanute koolitaja-suhtlemistreener, tase 7,  mitmekülgne kogemus  suhtlemisoskuste õpetamisel täiskasvanutele. Elulookirjeldus https://www.developdesign.eu/meie/kadri-koiv/

Täpsem info ja koolitusele registreerumine: tel: 785 0818, 5667 0818; merle.vilson@vkhk.ee

 

Võru KHK

 

Event Details
Status
As planned
Organiser type
Other event
Organiser name
Võrumaa Kutsehariduskeskus
Target group
Adult learning networks & organisations
Attending fee
On

Login or Sign up to join the conversation.

Have an event in mind?

Don’t hesitate to do so! Click the link below and suggest an event now!

Latest Discussions

Want to talk about Trainee programmes bringing graduating students to Balkan countries such as Montenegro, Albania, Kosovo and North Macedonia, instead of migrating from them?

Erasmus + Balkan exchange projects?

Want to talk about Trainee programmes bringing graduating students to Balkan countries such as Montenegro, Albania, Kosovo and North Macedonia, instead of migrating from them?

More