European Commission logo
Create an account
Resource Details
Resource

The Structure of the European Education Systems 2021/22: Schematic Diagrams

Publikácia s názvom Štruktúra európskych vzdelávacích systémov 2021/22 poskytuje informácie o štruktúre vzdelávacích systémov v európskych krajinách od predškolského až po vysokoškolské vzdelávanie. Obsahuje národné schémy, príručku na čítanie diagramov a mapu zobrazujúcu hlavné organizačné modely primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelávania. Zahŕňa 39 vzdelávacích systémov, čo zodpovedá 37 krajinám zapojeným do programu EÚ Erasmus+ (27 členských štátov EÚ, Albánsko, Bosna a Hercegovina, Švajčiarsko, Island, Lichtenštajnsko, Čierna Hora, Severné Macedónsko, Nórsko, Srbsko a Turecko).

Publikácia pozostáva z troch častí

1. Stručné predstavenie hlavných organizačných modelov primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelávania (úrovne ISCED 1 - 2)

2. Sprievodca čítaním diagramov

3. Schematické diagramy

Resource Details
260_diagrams_2021_22_cover.jpg.
ISBN
978-92-9484-642-6
Resource author
European Education and Culture Executive Agency
Type of resource
Studies and Reports
Country
Európa
Publication Date
Language of the document
Angličtina
Login (0)

Login or Sign up to join the conversation.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!