News
News

Veda, školstvo a kultúra na Slovensku v rokoch 1918 – 1928

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici vydala zborník Veda, školstvo a kultúra na Slovensku v rokoch 1918 – 1928, ktorý je výstupom rovnomennej vedeckej konferencie, ktorú knižnica organizovala 10.-11. októbra 2018 v spolupráci s Katedrou histórie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Cieľom konferencie bolo poukázať na aktívnu rolu vedy, školstva a kultúry v uvedenom historickom období.

Hoci v období vzniku Československa boli dominantné štátoprávne zmeny, kultúra vo všetkých svojich rovinách a prejavoch tvorila dôležitú oblasť spoločenského života, Formovali sa spoločenské aj kultúrne elity. Zakladali sa združenia, inštitúcie a spolky, organizovali sa vzdelávacie a osvetové aktivity. Dôležitú úlohu zohrávalo i školstvo. Zrodila a postupne sa formovala aj slovenská profesionálna veda, ktorá urobila prvé dôležité kroky vo svojej inštitucionálnej a personálnej výstavbe.“

Zborník obsahuje 20 príspevkov z piatich tematických oblastí: veda, školstvo, osveta, záujmové organizácie a spolky a umenie. Bibliografická časť zborníka obsahuje výberovú bibliografiu, ktorá dokumentuje budovanie kultúrnych inštitúcií v novej Československej republike.

Zborník je možné zakúpiť priamo v knižnici, alebo si ho objednať v jej e-shope. Registrovaní čitatelia si zborník môžu požičať prostredníctvom online katalógu.

zbornik svk.

Obrázok: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici 

 

Login (0)

Login or Sign up to join the conversation.

Want to write an article ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Latest Discussions

EPALE Discussion on the Future of Skills

Join us to share your views on what the future of basic skills should look like!

More

EPALE discussion: Artificial Intelligence and Adult Education

The role of AI in Adult Education: is it a help or a hindrance to adult learners?

More

EPALE discussion: Transformative learning and life skills

Tell us yours about transformative learning and life skills!

More