Resource Details
Resource

Jak ovlivňuje trh práce digitalizace a jak ho zasáhla pandemie?

Cílem studie bylo zhodnotit vliv nových trendů na trhu práce, zejména digitalizace, robotizace a automatizace ve vybraných regionech, z hlediska jejich dopadu na pracovní sílu žen vracejících se na trh práce po rodičovské dovolené. Tyto cíle byly významně ovlivněny specifickou situací, která vznikla díky karanténním opatřením bránícím šíření onemocnění COVID-19. V jednotlivých srovnávaných regionech se situace výrazně liší z hlediska míry postižení koronavirovými opatřeními.

Výrazněji byly krizí na trhu práce postiženy ženy, což může být dáno zaprvé tím, v jakém rozsahu byl karanténními opatřeními zasažen sektor služeb, zadruhé tím, že ženy se stále více než muži zapojují do péče o děti a uzavření škol vedlo k dlouhodobému pobírání dávky OČR (ošetřování člena rodiny), což snížilo zájem zaměstnavatelů ženy s dětmi mladšího školního věku zaměstnávat, stejně jako schopnost těchto matek vykonávat svá zaměstnání nebo podnikatelskou činnost v předchozím rozsahu.

Dle studie Evropské komise o budoucích dopadech koronavirové krize, omezená ekonomická aktivita nejvíce postihne pracující s nízkou mzdou pracující ve špatných pracovních podmínkách, což jsou často ženy, zvláště s předškolními a školními dětmi, a absolventi. Přitom právě tyto osoby mají nejméně možností vyrovnat se se ztrátou zaměstnání a související náhlou ztrátou příjmu.

Resource Details
Resource author
Vzdělávací organizace EKS, z.s.
Type of resource
Opportunities and Resources
Publication Date
Language of the document
Login (0)

Login or Sign up to join the conversation.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!