News
News

JAK ZAPOJIT MUŽE DO GENDEROVÝCH OTÁZEK? F2F MANUÁL

Kurz je určen široké odborné veřejnosti a zájemcům o tuto problematiku. Věnuje se několika okruhům rovných příležitostí žen a především mužů v oblastech práce, rodiny a společnosti obecně. Plánujte proškolit své zaměstnance či kolegy v této problematice? Jste lektorem těchto témat? Pak můžete využít našeho manuálu! Více informací o něm získáte na odkaze: https://www.kpms.cz/wp-content/uploads/Toolkit-gendermen-EN.pdf

Login (0)

Login or Sign up to join the conversation.

Latest Discussions

EPALE Discussion on the Future of Skills

Join us to share your views on what the future of basic skills should look like!

More

EPALE discussion: Artificial Intelligence and Adult Education

The role of AI in Adult Education: is it a help or a hindrance to adult learners?

More

EPALE discussion: Transformative learning and life skills

Tell us yours about transformative learning and life skills!

More