Skip to main content
Resource Details
Resource

NVL-raportti: Osaamisen kehittäminen työelämässä

Raportti paneutuu niihin ulottuvuuksiin, jotka heikentävät sekä vahvistavat mahdollisuuksia työelämässä oppimiseen.

Yhteiskunnan alituinen kehitys asettaa vaatimuksia muuntautumiselle ja jatkuvalle osaamisen kehittämiselle kautta koko työelämän. Vuonna 2020 alkunsa saaneen koronapandemian kaltainen globaali kriisi osoittaa myös, miten työmarkkinoiden normaalit tavat toimia voivat nopeasti murentua. Tiettyjen alojen ja taitojen kysyntä on yhtäkkiä vähentynyt samalla, kun toisten alojen ja taitojen osaamistarpeet ovat kasvaneet voimakkaasti.

Mitä vaaditaan siihen, että pienten, keskisuurten ja suurten yritysten ja organisaatioiden henkilökunta julkisella ja yksityisellä sektorilla voi kehittää omaa osaamistaan edelleen alati muuttuvien osaamistarpeiden tahdissa? Miten osaamista voidaan hyödyntää ja kehittää aikana, jolloin työmarkkinat muuttuvat nopeasti? Millaisia yhteisiä haasteita jaamme Pohjoismaissa, ja millaisia luovia esimerkkejä ja mahdollisia ratkaisuja niihin on kehitetty? Nämä ovat kysymyksenasettelut, joihin Kompetens i och för arbetslivet -verkosto keskittyi. Vuosina 2018–2020 tehdyn työn tulokset esitellään tässä loppuraportissa.

Resource Details
NVL-raportti
Resource author
Ida Thomson, Anne Solsvik, Marika Elina Kaarlela
Type of resource
Studies and Reports
Country
Publication Date
Language of the document
Login (0)

Login or Sign up to join the conversation.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!