European Commission logo
Create an account
Resource Details
Resource

Výročná správa Zboru väzenskej a justičnej stráže za rok 2020

Zbor väzenskej a justičnej stráže vo svojej výročnej správe za rok 2020 poskytuje informácie o vzdelanostnej štruktúre väznených osôb, vzdelávacích aktivitách, ktoré im boli poskytované ako aj realizovanom profesijnom vzdelávaní príslušníkov a zamestnancov zboru.

Ročenka Zboru väzenskej a justičnej stráže za rok 2020 obsahuje nasledovné informácie z oblasti vzdelávania:

  • realizácia výročnej konferencie Európskeho systému penitenciárnych vzdelávacích akadémií (EPTA) (s. 6)
  • vzdelanostná štruktúra väznených osôb (s. 7),
  • implementácia národného projektu Šanca na návrat, v rámci ktorého sa realizovali resocializačné a výchovné vzdelávacie programy (s. 32),
  • vzdelávanie príslušníkov zboru a zamestnancov zboru (s. 41),
  • zloženie odsúdených podľa vzdelania (Tabuľka č. 9),
  • zloženie odsúdených podľa pracovnej kvalifikácie (Tabuľka č. 10),
  • počet väznených osôb zaradených vo všeobecnom systéme vzdelávania v roku 2020 (Tabuľka č. 16),
  • počet väznených osôb zaradených do celoživotného vzdelávania (rekvalifikačné kurzy) v roku 2020 (Tabuľka č. 17),
  • počet skupinových akcií neformálneho vzdelávania, výchovy, osvety a skupinového sociálneho poradenstva v roku 2020 (Tabuľka č. 18).
Resource Details
Resource author
Zbor väzenskej a justičnej stráže
Type of resource
Studies and Reports
Country
Slovensko
Publication Date
Language of the document
Slovenčina
Login (0)

Users have already commented on this article

Login or Sign up to join the conversation.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!