Resource Details
Resource

Przewodnik po aplikacjach Web 2.0 stosowanych w edukacji

Świat aplikacji Web 2.0 oferuje bogate możliwości wspierania i uatrakcyjniania procesu dydaktycznego. Warunkiem niezbędnym jest poznanie tych możliwości. Niniejszy Przewodnik ma, w intencji autorów, pełnić taką właśnie rolę. Zawarte w nim informacje mają pomóc odnaleźć się w sieciowych zasobach, których liczba i różnorodność często wręcz przytłaczają, utrudniając wybór tej najbardziej przydatnej w konkretnej sytuacji edukacyjnej.

Autorzy zaprezentowanego przeglądu mają świadomość, że jest on niepełny – liczba dostępnych aplikacji zmienia się niemal z dnia na dzień. Samodzielnie trudno jest nadążyć za wszystkimi nowościami i poznać je na tyle aby móc ocenić ich przydatność. Dlatego proponujemy osobom odwiedzającym tę stronę aby włączyły się w proces wzbogacania naszego Przewodnika. Zachęcamy do zgłaszania propozycji pojedynczych aplikacji oraz ich zestawień, które warto dodać – można to uczynić wypełniając odpowiedni formularz.

Resource Details
Resource author
Maria Zając
Type of resource
Other
Country
Language of the document
Login (0)
Themes addressed

Login or Sign up to join the conversation.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!