Skip to main content
News
News

WE ARE ALE! - kampaň na podporu učenia a vzdelávania dospelých

Za kampaňou WE ARE ALE! stojí globálna aliancia sietí, združení a organizácií pôsobiacich v oblasti učenia a vzdelávania dospelých (adult learning and education – ALE), ktorá presadzuje dôležitosť učenia a vzdelávania dospelých pre rozvoj spravodlivosti, blahobytu a uskutočnenie dôležitých zmien v spoločnosti. Agenda 2030 identifikuje celoživotné vzdelávanie (lifelong learning - LLL) ako rozhodujúce pre dosiahnutie cieľov trvalo udržateľného rozvoja (SDGs), učenie a vzdelávanie dospelých (ALE), ktoré je významnou súčasťou LLL, je do značnej miery opomínané. Cieľom kampane je, aby bolo učenie a vzdelávanie dospelých dostatočne viditeľné, pochopené a oceňované na celom svete. To je možné dosiahnuť väčšou podporou a investíciami do učenia a vzdelávania dospelých zo strany vlád, darcov, súkromného sektora, medzinárodných organizácií a sociálnych hnutí.

Kampaň WE ARE ALE! sa usiluje spájať podporovateľov učenia a vzdelávania dospelých, organizácie a odborníkov z oblasti zdravotníctva, z rôznych pracovísk, komunít, univerzít a médií, aby podporili kampaň a spoločne sa usilovali o zdravšiu planétu a lepší svet. Aliancia partnerov ALE vytvorila a prijala spoločnú globálnu definíciu a víziu učenia a vzdelávania dospelých. Patria do nej kľúčové oblasti učenia sa a zručností: gramotnosť a základné zručnosti, ďalšie vzdelávanie a odborné zručnosti a občianske zručnosti pre mládež, dospelých a starších ľudí.

Obrázok: we are ale

Kampaň je otvorená pre všetky organizácie a jednotlivcom, ktorým záleží na podpore a rozvoji učenia a vzdelávania dospelých. Zapojiť sa do kampane je možné nasledovnými krokmi:

  • prijatím loga kampane ALE a integrovaním ho do komunikácie svojej organizácie nielen na sociálnych sieťach,
  • používaním širšej definície ALE pri svojej práci zameranej na lobovanie, vzdelávanie a advokáciu,
  • prihlásením sa na webovú stránku kampane ALE,
  • začatím nových alebo rozširovaním existujúcich iniciatív na miestnej úrovni, ktoré zvyšujú hodnotu kampane ALE,
  • zasadzovaním sa za to, aby bolo ALE viditeľnejšie na národnej úrovni a aby bolo financovanie projektov ALE zodpovedajúce potrebám v tejto oblasti,
  • zapojením sa do procesov UNESCO vo svojej krajine a regióne, ktoré budú vyústia do siedmej medzinárodnej konferencii UNESCO o vzdelávaní dospelých - CONFINTEA VII, ktorá sa bude konať v roku 2022, s cieľom zabezpečiť silné zapojenie občianskej spoločnosti do procesov, programov a výstupov konferencie,
  • podieľaním sa na pomoci pri formovaní a budovaní kampane na miestnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni prostredníctvom spoločných udalostí,
  • podporovaním advokačnej iniciatívy pre ALE na medzinárodnej úrovni s cieľom ovplyvniť politiku a financovanie,
  • spoločným konaním na lokálnej i globálnej úrovni v záujme spravodlivosti, blahobytu a zmien, aby bolo ALE vnímané, chápané a hodnotené ako dôležité pre zdravšiu planétu a lepší svet.

Partnermi kampane sú viaceré svetové organizácie z oblasti učenia a vzdelávania dospelých: AAACE - American Association for Adult and Continuing Education, DVV International - Institute for International Cooperation of the German Adult Education Association (DVV), EAEA - European Association for the Education of Adults, ICAE - International Council for Adult Education a mnohé ďalšie.

Viac informácií o #weareALE kampani je dostupných na webe kampane.

 

Login (0)

Login or Sign up to join the conversation.

Want to write an article ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Latest Discussions

Pre-school education and parental cooperation during the Covid-19 crisis period. How important actually is this cooperation?

Lockdown, State of emergency, and restrictions have imposed new obligations on each individual. Families with children in pre-primary and primary schools are particularly concerned.

More

EPALE Discussion: have your say on EPALE 2021 Thematic Focuses!

We invite you to enrich what is set to be an intense year ahead with your contributions and expertise! Let's start by taking parto in this online discussion. The online discussion will take place Tuesday 9 March 2021 from 10 a.m. to 4 p.m. CET. The written discussion will be introduced by a livestream with an introduction to the 2021 Thematic Focuses, and will be hosted by Gina Ebner and Aleksandra Kozyra of the EAEA on the behalf of the EPALE Editorial Board.

More