Skip to main content
Blog
Blog

Õppetund 3: Ülemiste City ettevõtted kasutavad kõrgkoolide kursuste krediiti

Käesoleva aasta alguses käivitunud Ülemiste City koolituskrediidi programm on AS Mainori, linnaku ettevõtete ja Eesti kuue juhtiva kõrgkooli koostööprojektiga, mis teadaolevalt loob terves maailmas pretsedendi. Saatesarja „Õppetundˮ kolmandas saates räägitigi ainulaadsest koolitusviisist, kuidas toetab tööandja töötaja õppimist. Äripäeva Personaliuudiste juhi Kai Milleri külalisteks olid sel korral AS Mainori juhatuse esimees Kadi Pärnits, Tartu Ülikooli õppeprorektor Aune Valk, Qvalitas Arstikeskuse personalipartner Kätriin Kade. Vestluse pani kirja EPALE saadik Katre Savi.

Käesoleva aasta alguses käivitunud Ülemiste City koolituskrediidi programm on AS Mainori, linnaku ettevõtete ja Eesti kuue juhtiva kõrgkooli koostööprojektiga, mis teadaolevalt loob terves maailmas pretsedendi. Saatesarja „Õppetundˮ kolmandas saates räägitigi ainulaadsest koolitusviisist, kuidas toetab tööandja töötaja õppimist. Äripäeva Personaliuudiste juhi Kai Milleri külalisteks olid sel korral AS Mainori juhatuse esimees Kadi Pärnits, Tartu Ülikooli õppeprorektor Aune Valk, Qvalitas Arstikeskuse personalipartner Kätriin Kade. Vestluse pani kirja EPALE saadik Katre Savi. Raadiosaadet kuula siin.

Programmi käivitamisele eelnes küllaltki pikk ettevalmistusperiood, diskussioone täiendkoolituse pakkumise teemadel alustati juba 2015-2016. aastal ning idee testimiseks viidi läbi pilootprojekt.

Ülemiste City, kui targa äri linna arendamine tähendas, et ka täiendkoolituste pakkumisele otsustati läheneda „targemalt“, kui seda oli harjutud tegema seni. Linnakus tegutseb ligi 500 ettevõtet ning töötab, õpib ja elab üle 12 000 inimese. Kuigi linnaku töötajatest 64% on kõrgharitud, nägid linnaku juhid ka siin arenguruumi ja unikaalset võimalust viia ühisele koolitusi pakkuvale platvormile linnakus tegutsevad kõrgkoolid ja koolituse pakkujad. Kindel lähtekoht oli, et koolituste pakkumine ja sobiva koolituste leidmine peab olema mugav. Keeruline on leida kõikvõimalikelt veebilehtedelt üles vajalikku infot, milliseid koolitusi pakutakse ja kuidas see ettevõtte eesmärkide ja inimeste soovidega kokku läheb.

Nii arendati välja koolituskrediidi platvorm, mille eesmärk on partnerite tugevuste väljatoomine ja kasutamine inimese isiklikuks arenguks või ettevõtte eesmärkide paremaks täitmiseks. Esmalt paluti partnerkõrgkoolidel vaadata üle oma tasemeõppeprogrammid ja pakkuda välja ainekursused, mida inimesed saaksid kuulama tulla ning samuti paluti, et koolituspartnerid pakuksid välja teemad täiendkoolitusteks. Linnakus töötatavate ettevõtete personalijuhtide soovitus oli, et pakkuda võib kõike ning piirduma ei pea vaid ettevõtetele suunatud spetsiifiliste koolitustega.

Koolituskrediidiga on liitunud Tartu Ülikool, TalTech, Tallinna Ülikool, Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor ja uuendusliku partnerina Tallinna Tervishoiukõrgkool. Tartu Ülikool, kui praegu suurim koolituste pakkuja, oli projektis kaasatulija. Välja pakuti 79 kursust, mis on veerand kogu kursuste mahust ning millest osalejad on võtnud 54 ainekursust. See teeb kokku 300 EAPd, mis võrdub 5 aasta täiskoormuses õppega.

Koolituskrediidi programmis pakutavate ainekursuste valik on väga lai. Pakutavad kursused ei ole ettevõtte toote või teenuse kesksed, on neid, mis arendavad loovust või avardavad silmaringi ning annavad ka ettevõttele indikatsiooni, mida ettevõtte töötajad vajavad, millest puudust tunnevad.

Koolituskrediidi programm numbrites:

  • Hetkel liitunud ca 21% linnaku ettevõtetest.
  • Valikus poole aasta jooksul ca 200 kursust, mahus umbes 9000 tundi
  • Statistika: kokku on võetud 98 kursust (kokku ca 2800 tundi), millest 52 on krediidikohaga (1 600 tundi), 14 täitsa tasuta (570 tundi) ja 23 tasulist (550 tundi)
  • Aktiivseimad ettevõtted on nt Playtech, Maksu- ja Tolliamet ning Pealinna Perearstid, ABB, Sweco projekt, Topia, Eurora solutions, Breakwater technology, Ipf Digital, Nordea jne
  • Populaarsemad teemad: keeleõpe, teenuste disain ja juhtimine, psühholoogia, personalitöö, finantsid.
  • Polulaarsemad koolitused: - ingliskeele kursused, digipööre ühiskonnas, finantsanalüüs ja ärirahandus, kasutajakeskne interaktsioonidisain, personaliarvestus ja -dokumentatsioon, positiivne psühholoogia, toote- ja teenusedisain, sotsiaalmeedia turundus ja reklaamide kujundamine, teenuste juhtimine
  • Teistsugustest kursustest ehk „Must Triaad isiksuses - psühhopaatia, makjavellism, nartsissism", „kiirlugemine", „Canva.com – turundusmaterjali disain", „ettevõtte kasvustrateegiad", „filosoofilised lahkarvamused", „positiivne psühholoogia", „kooridirigeerimise alused" 

Koolituskrediidi programmis saavad osaleda linnaku ettevõtted ning kaasatud on ka lähimad naabrid ja koostööpartnerid Suur-Ülemiste territooriumilt. Aktiivsemalt osalevad ettevõtted, kes olid kaasatud juba pilootprojekti ning nemad on koolituskrediidi programmi koolitused lülitanud ettevõtte arenguprogrammidesse.

Ettevõtte vaates on oluline, et koolituskrediidi programm pakub pikemaid kursusi, mille kasutegur on suurem kui üksikkoolituspäevadest saadav. Kui töötajad on motiveeritud ja koolitatud, siis on ka nende panus ettevõttesse oluliselt parem. Tore on vaadata töötajaid, kes ei ole ammu koolis käinud ja kellel nüüd on õppimisest sära silmis. Kursuste algusajal sai ju ka veel kontaktõppes käia ning nii tunnetati oma kursuse ja kamba tunnet. Paljudel on tekkinud soov pikemajalisi kursuseid läbida või uuesti kooli minna.

Tartu Ülikool, kus õpib 13 000 üliõpilast ja 40 000 täiendõppijat näeb projekti võimalusena esimestest tasuta kursustest kasvatada pikemaajalisem koostöö. Esimesele kursusele järgneb teine, võibolla midagi ka tasulistest kursustest, seejärel tellitakse kasulikuks osutunud koolitus juba ettevõttesse sisse.  Ülikool näeb enda jaoks olulise tulevikuvõimalusena just ühe ettevõtte jaoks disainitud täienduskoolitusi.

Inimese jaoks on kursustel osalemine võimalus taasluua kontakt ülikooliga. Läbi erinevate kursuste saab kombineerida mikrokraadi (10-20 EAP), mis on kindlasti hoogsalt kasvav trend, ning 2-3 mikrokraadiga saab juba magistrikraadi. Esimestel kursustel osalemine annab ka arusaama, kas selline õppimine on töö kõrvalt jõukohane. Näiteks Tartu Ülikooli tasemeõppe raames võetav kursus tähendab kohalkäimist Tartus või Pärnus, mitmeid kodu- ja rühmatöid ning mahukat iseseisvat lugemist. Praegu on muidugi kogu õpe veebi vahendusel, mis ühest küljest pakub küll lihtsama võimaluse osaleda, kuid ajal, mil kogu elu on koondunud kodukontorisse ning sageli tuleb töö kõrvalt juhendada ka distantsõppel olevaid lapsi, siis on kindlasti raskem alustatud kursustega lõpule minna. Samas pakub õppimine kindlasti kasulikku vaheldust, uusi tutvusi ja loomulikult uusi kasulikke teadmisi.

Tulevikust rääkides on kindlasti kavas teha väiksemaid parandusi platvormil, tõsta teadlikkust koolituskrediidi programmist linnaku ettevõtete seas ning viia läbi tagasiside ja mõju mõõtmine. Samuti on plaanis laieneda Eestist väljapoole ning koolituspartneritena kaasata tunnustatud kõrgkoole mujalt maailmast.

Ülemiste City koolituskrediidi programmi loojad soovivad olla eestvedajad, platvormi loomisega soovitakse avardada ka ettevõtete ja õppeasutuste koostööd uuringute, konsultatsioonide või mis iganes ühisprojektide vallas. Siinse keskkonna edendamise ning ettevõtetele ja talentidele lisandväärtuse loomisega toetatakse Eesti hariduse ja majanduse arengut laiemalt.

--

Õppetund 1: 50–60aastased tegelevad enesetäiendamisega, sama ei julge öelda 20–30aastaste kohta

Õppetund 2: Koolitajate digipädevus on muutunud hügieeniteguriks 

 

Login (1)

Login or Sign up to join the conversation.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Latest Discussions

EPALE Discussion: developing skills for a healthy life in the COVID era!

Take part to the discussion and be ready for the livestream!

More

EPALE Discussion: have your say on EPALE 2021 Thematic Focuses!

We invite you to enrich what is set to be an intense year ahead with your contributions and expertise! Let's start by taking parto in this online discussion. The online discussion will take place Tuesday 9 March 2021 from 10 a.m. to 4 p.m. CET. The written discussion will be introduced by a livestream with an introduction to the 2021 Thematic Focuses, and will be hosted by Gina Ebner and Aleksandra Kozyra of the EAEA on the behalf of the EPALE Editorial Board.

More

Teaching methods to stimulate critical thinking in foreign language lessons

What experiences do you have with developing and stimulating critical thinking in your foreign language lessons? 
More