Skip to main content
Resource Details
Resource

Seniorzy zależni – użyteczne rozwiązania dla kadr kultury

Poznańskie Centrum Praktyk Edukacyjnych (CPE) w Centrum Kultury ZAMEK konsekwentnie pogłębia temat senioralnej zależności. Działający w nim badacze i animatorki kultury nie tylko przygotowują procesualne projekty skierowane do osób starszych o ograniczonej samodzielności, ale również realizują badania społeczne poszerzające naszą wiedzę na temat tej grupy kategorialnej. Ważną częścią tej pracy jest upowszechnianie wiedzy i poszukiwanie sposobów na praktyczne wykorzystanie nowo pozyskanych informacji. W minionym roku CPE przeprowadziło projekt edukacyjny skierowany do wielkopolskich kadr kultury, którego celem było zachęcenie, jak największej liczby podmiotów edukacyjno-kulturalnych do poszerzania swojej oferty programowej o wydarzenia adresowane także do osób starszych zależnych. W efekcie warsztatów przygotowawczych, do których współtworzenia zaproszono przedstawicielki sektorów zdrowia, spraw społecznych i edukacji, powstała treściwa publikacja pt. „Seniorzy zależni – użyteczne rozwiązania dla kadr kultury”. W jej skład, oprócz zwięzłej broszury, w której zawarto najważniejsze informacje, porady i dobre przykłady pracy z grupami senioralnymi, wchodzą także specjalne „karty” i plakat. Karty hasłowo omawiają najważniejsze zagadnienia, które warto brać pod uwagę podczas pracy z osobami starszymi, zaś plakat „w pigułce” (krok po kroku) pokazuje, jak zabrać się za pracę animacyjno-edukacyjną z seniorami zależnymi.

Resource Details
Resource author
red: Bartek Lis
Type of resource
Studies and Reports
Country
Publication Date
Language of the document
Login (2)

Users have already commented on this article

Login or Sign up to join the conversation.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!