News
News

KONFERENCIA EPALE 2021

Screenshot_2_42

Dňa 11. februára 2021 sa uskutočnila úspešná konferencia Konferencia EPALE 2021, na ktorej sa zúčastnilo viac ako 100 účastníkov. Rečníci a účastníci konferencie mali priestor vyjadriť sa k aktuálnym témam z oblasti vzdelávania dospelých a zdieľať príklady dobrej praxe ako inšpirácie pre zúčastnených. 

Ciele konferencie:

  • diskuskutovať o prínosoch efektívnych politík vzdelávania dospelých a dôsledkoch ich absencie na Slovensku a priblížiť ciele nových strategických dokumentov EÚ v tejto oblasti, 
  • predstaviť aktuálnu situáciu v účasti dospelých na neformálnom a formálnom vzdelávaní na Slovensku na základe aktuálnych výsledkov z výskumu a projektových aktivít, 
  • identifikovať priority pre rozvoj zručností dospelých, a oblasti pre efektívnu spoluprácu v rámci verejných politík, 
  • mapovať prvé podnety z praxe o dopadoch epidémie COVID-19 na vzdelávanie dospelých, 
  • sprostredkovať aktuálne príklady dobrej praxe v oblasti vzdelávania dospelých pre konkrétne témy a inovatívny modely spolupráce na Slovensku. 

Rečníci sa venovali týmto hlavným témam: 

  • Výzvy, priority a príležitosti vzdelávania dospelých po roku 2020. 
  • Ako zasiahla pandémia COVID-19 vzdelávanie dospelých na Slovensku a v Českej republike? 
  • Kľúčové kompetencie vo vzdelávaní dospelých - pohľad na úspešné iniciatívy v oblasti základných gramotností, digitálnych zručností a mediálnej gramotnosti u dospelých na Slovensku a v Českej republike.
  • Fungujúce modely multisektorovej spolupráce vo vzdelávaní dospelých. 

 

Vzdelávanie dospelých v SR - základné fakty a, dáta a zástenia v roku 2020

Ivana Studená, CSPV, Slovenská akadémia vied SR, 

Ľuba Habodászová, IVP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu v SR 

 

Kľúčové kompetencie vo vzdelávaní dospelých - pohľad na úspešné iniciatívy v oblasti základných gramotností, digitálnych zručností a mediálnej gramotnosti u dospelých na Slovensku a v Českej republike 

Základné zručnosti u dospelých - výstupy projektu BLUESS 

Lucia Mojžíšová, Alena Štefániková, Štátny inštitút odborného vzdelávania 

Peter Csóri, Rozvojová agentúra BBSK, n. o. 

 

Digitálne kompetencie v poňatí DigiKatalogu 

Jan Wagner, Ministerstvo práce a sociálnych vecí, Česká republika 

 

Mediálna gramotnosť ako nástroj proti hoaxom a dezinformáciám 

Marie Stracenská, novinárka a nezávislá expertka v oblasti mediálnej gramotnosti na Slovensku

 

Vzdelávanie dospelých počas pandémie. Čo nás naučil COVID-19? 

EPALE Online Akadémia v Českej republike 

Tomáš Langer, expert EPALE Česká republika 

 

Jazykové centrum The Bridge 

Klaudia Bednárová, riaditeľka The Bridge 

 

Aj ty v IT 

Petra Kotuliaková, CEO Aj ty v IT

 

Modely úspešnej spolupráce aktérov vo vzdelávaní dospelých na Slovensku 

Banskobystrický samosprávny kraj - Dobrý kraj 

Milan Vaňo, špecialista na sociálnu ekonomiku 

Michaela Mudroňová, Agentúra práce BBSK, n. o. 

 

Stredná odborná škola technická Zlaté Moravce

Róbert Pallya, Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku, hlavný majster PV na ŠOŠ technická v Zlatých Moravciach

Spätná väzba, ktorú sme od účastníkov konferencie dostali - prostredníctvom hodnotiaceho dotazníka je pre nás veľmi dôležitá, ďakujeme za každý vyplnený dotazník! 

Výsledky spätnej väzby: 

 

Screenshot_7_20

 

Screenshot_8_17

 

Najprinosnejsi_prispevok_konfererencia_epale_0

 

Ďakujeme rečníkom za spoluprácu, kvalitné spracovane hlavných tém a inšpiráciu pre našu ďalšiu prácu. Veríme, že nastavený program vás - účastníkov zaujal a tešíme sa na najbližšie stretnutie.

Tím EPALE Slovensko

 

Konferencia_epale_final_0

 

Login (8)

Login or Sign up to join the conversation.

Want to write an article ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Latest Discussions

How can we make volunteering in prison a learning experience?

Learning in prison is a long-debated topic for the correctional context and people working/residing in prisons. But what about adults coming from the community, with the intent of volunteering. What kind of learning experiences are we offering them? How are we promoting prisons as a place of learning for the whole community?

More

BOX OF OUR MEMORIES (BooM) PROJECT: PROMOTING THE ROLE OF MUSEUMS AND ARCHIVES IN SUPPORTING REMINISCENCE ACTIVITIES FOR PEOPLE WITH DEMENTIA

Box of our Memories – Adult Education Caring for Memory Loss‘ (BooM) is an Erasmus+ project aimed to improve the availability of reminiscence-based, digital, informal adult education interventions for seniors. The project aims to do this by extending the necessary knowledge, skills and competences for adult educators working in diverse fields from informal carers and family members, to volunteers and educational staff working in museums and archives.

More