Skip to main content
Resource Details
Resource

Sisekoolituse juubelikonverents 2020: Arengud ja väljakutsed sisekoolitamisel AASTA SISEKOOLITAJA 2020 väljakuulutamine. Videosalvestus.

Sisekoolituse juubelikonverents 2020 toimus hübriidkonverentsina 26.11.2020 Tallinnas, Mektorys

Sisekoolituse konverents toimus juba kümnendat korda ning 2020. aasta juubelikonverentsi programmi raames vaatasime nii minevikku - millised on olnud senised arengud kui ka tulevikku - kuhu sisekoolituse valdkond teel on ja millised arengud ja väljakutsed meid ees ootavad.

Konverentsi eesmärk on teadvustada sisekoolitust kui arendustegevust, mis vajab parimate tulemuste saavutamiseks järjepidevat arendamist ja kaasajastamist. Konverentsilt saab kaasa „praktilise tööriistakasti“ teadmisi kinnistavatest tegevustest ja harjutustest, mida sisekoolitustel rakendada.

Päevajuhi avasõnad

Jaana S. Liigand-Juhkam

Kadri on koolitajana tegutsenud alates 2000. aastast. Koolitab ja konsulteerib teemadel täiskasvanute koolitamine ja mentorlus, juhendav juhtimine, meeskonnatöö, bränding, avalik esinemine ja kõneisikute koolitus, turundus. Täna töötab ta Tallinna Ülikooli turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja ning turundusjuhina. Kadri on omandanud Tallinna Ülikoolis andragoogika bakalaureuse ja hariduse juhtimise magistrikraadi (Cum Laude). On sertifitseeritud DiSC koolitaja. 

Miks on vaja inimeste arengut toetada ja nendesse investeerida?Dmitri Volov DVSP Consulting asutaja, konsultant-koolitaja

Dmitri on töötanud nii panganduses kui ka erinevates tööstusettevõtetes müügi- ja turundusdirektori ning ärijuhi ametikohtadel. Ta on DVSP Consulting OÜ asutaja ning on tegutsenud peaaegu 20 aastat konsultandi ja koolitajana viies igal aastal läbi ligi 150 koolituspäeva. Dmitri Volov’il on erinevad rahvusvahelised koolitaja sertifikaadid – DiSC konsultandi sertifikaat,  Persona konsultandi sertifikaat ning 2017.a. märtsist on ta ka AoEC Accredited Associate Executive Coach.Sageli küsitakse koolitajalt, mida ta õigupoolest teeb ja millist kasu see tegevus loob. Nendele küsimustele polegi nii kerge paari lausega vastata, sest koolituse mõttekus ja tulemuslikkus sõltub mitmetest teguritest.Esitluse käigus analüüsitakse neid tegureid ja tuuakse oma kogemuste alusel esile eduka arenguprogrammi koostisosad.

 

Kuidas kasvatada igaühe väärtust ja julgustada oma inimesi jagama seda, milles nad on eksperdid?Lauri Lugna Siseministeerium, kantsler

Lauri kogemus ja staaž avaliku sektori organisatsioonides on 16 aastat. Kantslerina on ta siseministeeriumi organisatsiooni juhtinud alates 2015. aastast. Lauri sõnumid oma inimestele on:

 • Kui midagi teed, siis tee sajaga, kire ja pühendumusega. Natuke tehes kaugele ei jõua!
 • Ükski kivi ei pea jääma samale kohale, kui selleks ei ole põhjust!
 • Pastakas on sinu käes, paku välja ideid ja argumenteeri neid!
 • Mõtle iga päev, iga nädal, iga kuu selle peale, mis väärtust sa lood!

Lauri räägib, miks ja mil moel siseministeeriumis rakendati 11 arengupäeva idee, kuidas kaasati valdkondlikke eksperte sisekoolituse programmi loomisel ning mis on siseministeeriumis vundamendiks juhtide ja organisatsioon arendamisel.

Fookus neljal teemal:

 • Sisekoolituse programm, mille käivitasime 2019. aasta lõpus
 • 11 arengupäeva põhimõte
 • Juhtide arendamine, sh eriolukorra tingimustes
 • Väärtuspõhise organisatsioonikultuuri arendamine – millistele väärtustele/juhtimispõhimõtetele tugineme ja mil viisil oma inimesi arendame.

 

Kuidas kohaneda muutustega sisekoolitamisel?Jaana S. Liigand-Juhkam koolitusfirma Arikano, koolitaja, õppejõud ja coach

Jaana on koolitaja, õppejõud ja coach, koolitusfirma Arikano juhataja, mitmete raamatute autor ja kaasautor. Jaana on õppinud North Georgia University’s USA-s ning kaitsnud magistrikraadi ärijuhtimises EBSis ning psühholoogias Tartu Ülikoolis. Jaana on töötanud lepingulise õppejõuna erinevates ülikoolides ning teinud koolitajana koostööd paljude ettevõtetega nii avalikust kui erasektorist. Tema valdkonda kuuluvateks teemadeks on inimeste juhtimine, meeskonnatöö, suhtlemine, emotsionaalne andekus, enesemotivatsioon, toimetulek stressiga, konfliktide lahendamine, läbirääkimisoskused ja avalik esinemine. Jaanal on täiskasvanute koolitaja kutse tase 7.

Muutustega kohanemine sisekoolitamisel:

 • Muutunud maailm ja uued väljakutsed inimeste koolitamises
 • Organisatsioonide vajadused vs inimeste vajadused
 • Tulevikutrendid õppimises ja õpetamises
 • Täiendavad võimalused inimeste arendamisel

 

Töötajate ümberõpe ja arengu toetamine: Rahvusraamatukogu proovikivid, õppetunnid ja saavutusedKristel Veimann Rahvusraamatukogu, teenuste juhtIndrek Ostrat Rahvusraamatukogu, personalijuht

Kristel on Rahvusraamatukogus töötanud üle 30 aasta, alustades eesliini klienditeenindaja-infospetsialistina, edasi panustades ja juhtides erinevaid digitaalsete teenuste arendusi ja projekte ning seejärel peaspetsialistina eest vedades Rahvusraamatukogu ja ELNET Konsortsiumi kataloogimise töörühma. Täna, teenuste juhina, on viimase kolme aasta peamine eesmärk teenuspõhise organisatsiooni loomine, teenuste tulemuslikkuse tagamine ja uuendusmeelse ning kliendiväärtuse loomisele pühendunud rahvusraamatukogu arengute eestvedamine. 

Indrek töötab Rahvusraamatukogu personalijuhina alates 2017. aastast. Indrek on oma erinevatel ametikohadel juhtinud organisatsioonide juhtimissüsteemide loomist ja vastutanud nende arendamise eest, samuti olnud vastutav protsessipõhise juhtimise arendamise eest. Indrek on osalenud Eesti Kvaliteediühingu töös ning osalenud Eesti Juhtimiskvaliteedi Auhinna konkurssidel nii assessori kui juhtassessorina. Rahvusraamatukogu läks teenusepõhisele juhtimisele üle kolm aastat tagasi ning see on tähendanud suurt muutust nii meie töökorralduses kui väärtustes. Kliendikesksuse esikohale seadmine, parema ettevaatamisvõime ning paindlikkuse arendamine andis sellekevadises eriolukorras meile võimaluse väga kiirete muutuste läbiviimiseks ning olukorra enda ja meie klientide heaks töölepanekuks. Kristel ja Indrek kõnelevad, kuidas suurte piirangute tingimustes korraldati päevapealt ümber füüsiline klienditeenindus ja võeti kasutusele uued elektroonilised kanalid, mille tulemusena sai Rahvusraamatukogu juurde viimaste aastate lõikes rekordiliselt uusi lugejaid, kes kasutasid ka seni suurimas koguses meie poolt pakutavaid laenutus ja –infoteenuseid. See nõudis töötajatelt kiiret ümber- ja täiendõpet ning uute kompetentside arendamist. Eriolukorra ajal toimunu on meile ettevaateks ja kogemuseks, kuidas toimida parimal võimalikul kliendikesksel moel maja rekonstrueerimise ajal asenduspindadel ning olla maailma parim rahvusraamatukogu siis kui pöördume tagasi nii välimuselt kui sisult täielikult uuenenud Tõnismäe majja.

 

Vahepala - Trummivõlur

 

Mis on liitreaalsus (sise)koolitamisel?Sander Kütt Cleveron AS, tehniline tootekoolitaja

Sander on Cleveronis tehniline tootekoolitaja. Tegu on noore tehnoloogiahuvilisega, kelle peamiseks tööriistaks koolituste läbiviimisel on liitreaalsus. Sander koolitab igapäevaselt nii Cleveroni enda töötajaid kui ka välispartnereid üle maailma.

COVID-19 mõju sundis Cleveroni leidma nutikaid lahendusi, kuidas teostada koolitusi välispartneritele üle maailma ning tulemuseks oli liitreaalsuse kasutuselevõtt. Oma ettekandes jagab Sander koolitajana kogemusi liitreaalsuse kasutuselevõtmisest ja võimalustest. Ettekande ajal on võimalik saada ülevaade valdkondadest, kus liitreaalsust kasutada; millised on peamised erinevused klassikalisel koolitamisel või koolitamisel läbi liitreaalsuse ning kui keeruline või lihtne kogu protsess üldiselt on. Lisaks näitame, kuidas liitreaalsus päriselus toimib.

Klassiruumist tööpõllule: Praktiline sisekoolitus töökohal loob töörõõmuEvely Gorobinski SOL Baltics OÜ, Baltikumi personali- ja kvaliteedijuhtTiina Välb SOL Baltics OÜ, Baltikumi teeninduskvaliteedi spetsialist

Evely on pikaajalise kogemusega personalijuht, kes on inimeste juhtimise ja arendamise valdkonnaga tegelenud viimased 20 aastat. Praegu töötab Evely Baltikumi personali- ja kvaliteedijuhina ettevõttes SOL Baltics OÜ, juhtides meeskondi üle Baltikumi ning on PARE juhatuse esimees. Lisaks aitab ta kogenud mentorina edendada juhtimiskvaliteeti Eesti erinevates ettevõtetes.

Tiina on  koristusvaldkonnas töödanud üle kümne aasta ning läbi viinud peamiselt koristusalaseid koolitusi, nõustamisi koos praktilise juhendamisega.  Lisaks on ta kaasa löönud koristamisega seotud rahvusvahelistes projektides ning tema töö peamiseks eesmärgiks on muuta koristus kaasaegsemaks ja efektiivsemaks.

Evely ja Tiina jagavad oma kogemusi praktilistest koolitustest töökohtadel. Arutavad sisekoolituste läbiviimise õnnestumistest töökohal. Avavad ukse nende sisekoolitajate arenguteele ning haaravad konverentsil osalejad kaasa SOLi sisekoolituse põnevasse maailma.

 

Kriitiline mõtlemine kui üks olulisemaid tulevikuoskusiOliver Laas Tallinna Ülikool lektor

Oliver on õppinud Eesti Kunstiakadeemias ja Tallinna Ülikoolis. Tema uurimistöö põhisuundadeks on metafüüsika, loogika ja tehnoloogiafilosoofia. Ta töötab Eesti Kunstiakadeemias ja Tallinna Ülikoolis, kus õpetab teiste ainete seas ka kriitilist mõtlemist.Kriitiline mõtlemine on andmete, arutluste ja mõtlemise kriitiline hindamine loogika kriteeriumite alusel. Tõhusaks kriitiliseks mõtlemiseks tuleb omandada nii mõningad oskused kui ka omaks võtta teatavad hoiakud. Tutvume nende oskuste ja hoiakutega ning pöörame tähelepanu neile tunnetuslikele kalduvustele, mis raskendavad kriitilist mõtlemist.

 

Sisekoolitaja kriisiolukorras – kuidas end kaitsta ja hoida?Kreet Aun koolitaja

Kreet  alustas koolitajana 1993. aastal. Kasvas läbi mentorluse ja juhendamise coachiks ja superviisoriks, on lõpetanud superviisori väljaõppe. Alates 2008. aastast on olnud tegev kui koolitaja ja töönõustaja. Ühendab töö-, õpi- ja elukogemuse ning enese arendamisest saadud oskused oskusega seletada ja edasi anda isiklikult õpitut ja kogetut. Esimeselt hariduselt on ajaloolane, mis on suunanud teda jälgima inimest mõjutavaid pikaajalisi protsesse ja ajaloo mõju kaasaegsele inimesele.

 • Läbipõlemisest rohujuure tasandil teoorias ja praktikas.
 • Mis on läbipõlemine?
 • Milliste märkide järgi saab läbipõlemist ära tunda lähedase või töökaaslase juures?
 • Millega saab igaüks aidata läbipõlemise märkidega lähedast või töökaaslast?

 

Vahepala - Rütmivõlur 

 

Ajalooline retrospektiivne vaade paneelina – Aasta Sisekoolitaja tiitlite võitjatest

Aasta Sisekoolitaja 2020 pidulik väljakuulutamine Marju Meejärv ja Stanislav Voronovski

Konverentsi sihtrühm: kõik sisekoolitusvaldkonnas tegevad inimesed - sisekoolitajad, koolitusjuhid, personalijuhid, personali arendusjuhid, juhid, koolitusspetsialistid, personalispetsialistid.

Resource Details
Resource author
Eesti Sisekoolituse Arendamise Liit
Type of resource
Open Educational Resources
Country
Publication Date
Language of the document
Login (0)

Login or Sign up to join the conversation.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!