Skip to main content
Blog
Blog

Lockdown byl pro nás příležitostí k rozvoji, říká děkanka Fakulty sociálních věd UK

Jak se Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy podařilo v tomto období obstát a proč studovat společenské vědy právě tam, vysvětluje její děkanka Alice Němcová Tejkalová v Deníku N.

https://denikn.cz/530467/lockdown-byl-pro-nas-prilezitosti-k-rozvoji-ri…

Jak se Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy podařilo v tomto období obstát a proč studovat společenské vědy právě tam, vysvětluje její děkanka Alice Němcová Tejkalová v Deníku N.

https://denikn.cz/530467/lockdown-byl-pro-nas-prilezitosti-k-rozvoji-ri…

Uplynulý rok byl pro české školství náročný. Jak jste prožívali zavření vysokých škol u vás na fakultě?

Nebylo to příjemné, přímý kontakt se studenty chybí nám i jim. Ale v krátké době se nám podařilo převést výuku do online podoby. Zároveň jsme organizovali řadu neformálních online setkání k udržení osobního kontaktu, který je pro nás zásadní. Letošní rok byl nicméně přelomový i v pozitivním slova smyslu – hodně jsme se posunuli ve využívání moderních výukových technologií a zkušenosti z tohoto období využijeme i ve standardní výuce. Čeká nás také první online celofakultní den otevřených dveří – Den na FSV UK. To je něco, co jsme odkládali a až tato doba nás motivovala k jeho realizaci.

Odborníci z vaší fakulty se zabývají studiem současné společnosti. Přispívají společenské vědy i k řešení takových krizí jako je současná pandemie?

Rozhodně ano. Naši lidé se zapojili do odborných oborových aktivit, například profesoři z našeho Institutu ekonomických studií vedli pracovní skupiny, které se zabývaly řešením ekonomických problémů vzniklých v souvislosti s epidemií Covid-19. V těchto týmech pracovali i naši studenti a studentky – klademe totiž důraz na praktické užití znalostí už během studia.

Kde ještě můžeme potkat vaše odborníky a absolventy?

Obecně se dá říct, že všude tam, kde mohou přispívat k rozvoji a zkvalitňování života v naší společnosti – tedy například jako odborníky na ministerstvech, diplomaty, přední ekonomy v bankách, známé novináře, politiky nebo analytiky ve výzkumných agenturách. Čím dál častěji ale také zakládají nebo rozvíjejí start-upy, což nás mimořádně těší. Prostřednictvím seriálu Jsem z FSV UK přibližujeme uchazečům možnosti kariérního uplatnění našich absolventů.

Čím je Fakulta sociálních věd specifická? Jinými slovy – proč studovat zrovna u vás?

Naše fakulta je „v srdci Evropy“, a to nejen geograficky – díky rozmanité a stále se rozšiřující nabídce studijních oborů se u nás setkávají studenti a špičkoví odborníci z celého světa. Navíc se snažíme naše studenty vést tak, aby si u nás každý našel svůj směr a mohl rozvinout svůj potenciál.

Je něco, co vám během lockdownu obzvlášť na fakultě chybělo?

Na naší fakultě je silná komunita studentů, zaměstnanců a absolventů, nejsme anonymní vzdělávací velkovýrobnou. Se studentskými spolky pořádáme spoustu formálních i neformálních akcí, na nichž se potkávají studující napříč obory a ročníky, vyučující i osobnosti z praxe. Dařilo se nám to i letos, byť pouze virtuálně. Chyběla nám také možnost přivést na fakultu uchazeče a ukázat jim, jaké to je u nás studovat. Proto jsme na facebooku  založili skupinu Uchazeči FSV UK, kam se zcela spontánně přidala celá řada našich současných studentů, kteří pomáhají uchazečům o studium u nás přiblížit jej alespoň touto cestou.

 

Login (0)

Login or Sign up to join the conversation.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Latest Discussions

EPALE Discussion: News media literacy for adults – why is it important right now?

Share your views with regards to news media literacy for adults!

More

Pre-school education and parental cooperation during the Covid-19 crisis period. How important actually is this cooperation?

Lockdown, State of emergency, and restrictions have imposed new obligations on each individual. Families with children in pre-primary and primary schools are particularly concerned.

More

Creative resources to facilitate local communities

Local communities' heart and soul are originated from common activities, traditions and trust. Facilitating the people's common sense and keep the common value are strongly connected to community centres, libraries, where people come together and having, doing, feeling things together. In 2020, as a result of the COVID-19, this background, the beating heart of the communities stopped working and since then, they have been struggling with difficulties to maintain the wellbeing of people on the local level.

More