European Commission logo
Create an account
News
News

Porozumienie polityczne w sprawie nowego programu Erasmus+

Era_0

    

 

11 grudnia 2020 r. zostało zawarte porozumienie polityczne w sprawie nowego programu Erasmus+ (2021–2027). Zakończyły się negocjacje trójstronne. Teraz Parlament Europejski i Rada muszą jeszcze zatwierdzić nowe przepisy prawne. Szczegóły dotyczące nowego programu powinny zostać niedługo opublikowane.

Nowy program ma nie tylko dysponować niemal dwukrotnie większym budżetem, ale ma być także bardziej włączający i innowacyjny oraz cyfrowy i ekologiczny. Będzie miał kluczowe znaczenie dla powstania europejskiego obszaru edukacji do 2025 r. Dzięki większej dostępności i elastyczniejszym formom mobilności stworzy możliwości uczestnictwa bardziej zróżnicowanej grupie osób uczących się, w tym grupom o mniejszych szansach. Jak w dotychczasowym programie, przewidziano wsparcie dla działań z zakresu edukacji dorosłych.

Więcej informacji

 

Login (0)

Login or Sign up to join the conversation.

Want to write an article ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Latest Discussions

Red flags when looking for the partners

What do you see as possible red flags when talking to potential partner?

More

Register now for EASPD Training course on Inclusive Education

The week-long course on Inclusive Education will take place between 21st-25th November at the Hotel Mrak, Ljubljana, Slovenia

More

A Guide for Disabled Driver Learners

A project that contributes to lifelong learning and social inclusion of drivers with disabilities.

More