Skip to main content
Resource Details
Resource

Jak digitální svět ovlivňuje naši emoční inteligenci?

Hrozí, že nás v práci kompletně nahradí stroje? Jaké je propojení techniky, obrazovek a sociálních sítí s našim světem emocí a jak ovlivňuje naše chování? Je pro nás digitální svět přítěží nebo ulehčením? A na jaké změny bude potřeba se připravit?

 

Lidstvo prožilo několik průmyslových revolucí, které jej posunuly vpřed. Tou poslední, digitální, si v současné době stále procházíme. Dochází k digitalizaci služeb, automatizaci výroby a změn na trhu práce. Technika, obrazovky a sítě jsou nedílnou součástí našich každodenních životů. Z termínu umělé inteligence se pomalu, ale jistě stal termín umělé intuice. Přístroje nám nejen ulehčují práci a šetří náš čas. Člověk si tento svět vytvořil, aby byl jeho život lepší a pohodlnější. Stroje a digitalizace nepřišly z vesmíru, vymyslel a naprogramoval je člověk a člověk je tím, kdo je ovládá.

Práce s moderní technikou, ať už v zaměstnání či mimo něj, vyžaduje nejen odborné znalosti, ale také lidské dovednosti v oblasti chování, které jsou známé jako interpersonální dovednosti. Můžeme mít výborně připravené specialisty nebo manažery, kteří jsou špičkami ve svém oboru na technických pozicích, ale pokud nebudou umět pozorně naslouchat a správně komunikovat s lidmi v týmu, může to mít za následek neúspěch daného projektu a selhání projektového manažera. Proto je potřeba společně s technickými znalostmi rozvíjet i oblast „emoční inteligence“. Co se pod tímto termínem skrývá?

Do této oblasti spadá několik schopností, pilířů, se kterými bude v digitální době dobré dále pracovat.

Jedná se o schopnost mít zdravé sebeuvědomění, ve společnosti více známé jako sebevědomí. Člověk se zdravým sebevědomím, zná své silné a také své slabé stránky. Má zdravou schopnost empatie, tedy vcítění se do svých pocitů, včetně pochopení pocitů druhého a celého týmu či společnosti. Dobře pochopit nejen sám sebe a svou situaci, a s tímto pochopením pak s respektem a ohledem přistupovat k jednání s druhou stranou.

Další ze souboru je asertivita, tedy schopnost vyjádřit svůj pocit, stanovisko nebo zájem, respektovat své hranice a svobody, včetně hranic a svobod druhého. Součástí zdravé asertivity je i schopnost čelit manipulaci, včetně schopnosti efektivní komunikace a vyjádření svých aktuálních pocitů.

V digitálním světě je také dobré pěstovat schopnost být offline, říct ne práci, která je díky digitalizaci s námi dvacet čtyři hodin denně.

Tyto osobnostní pilíře pak pomohou v rozvoji jednoho z nejdůležitějších faktorů transformace – rozvoje kritického myšlení. Toto bude nezbytné pro práci v digitálním světě.

Svět, ve kterém jsou informace snadno dostupné, klade vyšší nároky na schopnosti kritického myšlení. Schopnost zaujmout odstup a připustit jiný úhel pohledu, vytvořit si vlastní názor na základě vědomostí a zkušeností, ať už vlastních nebo získaných.

K tomu, společně s digitalizací a zvýšeným počtem strojů na pracovištích, bude potřebné rozvíjení dalších schopností jako flexibilita, aktivita, schopnost rychle se učit a reagovat na změny.  

V oblasti vedení týmů a managementu bude, více než kdy jindy, důležitější schopnost každého jednoho aktivně pracovat v týmu. Pro lídry zase schopnost tým opravdu vést efektivně a s cílem podporovat a rozvíjet individuality moderními metodami, společně se schopností učit se novým věcem.

 

Celý článek si můžete přečíst na https://www.hrnews.cz/lidske-zdroje/rizeni-id-2698710/jak-digitalni-sve…

Resource Details
Resource author
Kateřina Bocková
Type of resource
Articles
Publication Date
Language of the document
Login (0)
Themes addressed

Login or Sign up to join the conversation.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!