Skip to main content
Blog
Blog

Vyresniųjų gyventojų skaitmeniniai įgūdžiai: tobulėkime kartu su šeima

Spartūs technologijų ir visuomeniniai pokyčiai verčia žmones nuolat prisitaikyti prie naujų sąlygų. Dažnai aplinkybės, tokios kaip su amžiumi susijusi įgūdžių stoka, menkesnė motyvacija mokytis, daugeliui žmonių tampa kliūtimi integruotis. Vyresniems žmonėms trūksta įvairių žinių, bet pirmiausia jie turi patobulinti savo skaitmenines kompetencijas, nes šioje srityje smarkiai atsilieka. Dėl to jie negali pasinaudoti skaitmeninėmis paslaugomis, komunikuoti ir pilnavertiškai gyventi.

Siekiant įveikti šiuos iššūkius svarbūs nauji mokymo modeliai. Mokymasis šeimoje ir kartu su ja šiuo metu yra laikomas ypatingai efektyviu. Toks mokymasis populiarėja visame pasaulyje ir visiems šeimos nariams suteikia perspektyvų plačiąja prasme kartu keliant įvairių kartų kompetencijas. Bibliotekos, suaugusiųjų švietimo centrai, muziejai, nevyriausybinės organizacijos, įvairūs pomėgių klubai siūlo skirtingoms kartoms mokytis kartu pritaikytas programas, kviečia mokytis linksmoje ir laisvoje aplinkoje. Dageliui pagyvenusių žmonių mokymasis su šeima gali tapti pirmu žingsniu į tolimesnį tobulėjimą. Toks mokymosi būdas yra vertinamas dėl jo dvigubo efekto – suteikiama ne tik žinių, bet ir skatinama kartų bendrystė, ugdomos moralinės vertybės, pozityvus požiūris į šeimos santykius.  

Utenos viešoji biblioteka yra viena iš tokio mokymosi iniciatorių. Utenos regiono gyventojai sparčiai amžėja, čia gyvena itin daug vyresnio amžiaus žmonių, todėl skaitmeninė atskirtis itin stipriai jaučiama. Pagyvenusių žmonių skaitmeninei atskirčiai sumažinti biblioteka parengė ir įgyvendino projektą “Švietimui ir gerovei skirtų šeimos skaitmeninių veiklų centrų sukūrimas Rytų Aukštaitijoje ir Pietų Latgaloje“, kurį rėmė ES Latvijos ir Lietuvos pasienio bendradarbiavimo programa. Projekto metu keturiose Lietuvos ir Latvijos bibliotekose įkurti šeimos skaitmeninių veiklų centrai, kurie jau tapo naujausių technologijų pažinimo vieta vietos gyventojams. Centrai aprūpinti modernia įranga ir interaktyviu edukaciniu turiniu: virtualiais turais, viktorinomis, galvosūkiais, edukaciniais žaidimais.  Parengta vieninga gyventojų mokymo programa ir kvalifikuoti mentoriai, padedantys žmonėms sužinoti apie technologijų pažangą ir įgyti bazinių žinių ja naudotis.

Programą sudaro du lygiai ir keletas modulių. Pirmasis lygis – tai dviejų valandų trukmės informacinė atradimų programa. Įvairaus amžiaus žmonės – vaikai su tėvais, seneliais, mokytojai su mokiniais dalyvauja kartu ir perpranta naujausių technologijų funkcijas bei galimybes. Jie išbando dar nematytus interaktyvius įrankius ir atranda tai, kuo nori domėtis plačiau.

Antrasis lygis susideda iš trijų 32 valandų trukmės modulių: robotikos, 3D modeliavimo ir konstravimo bei STEAM (mokslo, technologijų, inžinerijos ir meno) įgūdžių ugdymo. Išplėstinėse programose žmonės perpranta, kaip veikia virtuali realybė, robotai ir konstruktoriai, inžinierinės programos, mikrokompiuteriai, dronai, grafinės planšetės ir kitos interaktyvios priemonės.  

Tris kartus per savaitę rengiamos pažintinės sesijos taikant šeimos skaitmeninių centrų veiklos metodiką, kuri visiems besidomintiems prieinama internete, skaitmeninio žurnalo formatu (pilna prieiga: https://joom.ag/kqua).  Mokymų dalyvių pritraukimui aktyviai naudojami socialiniai tinklai bei bibliotekos mobilioji aplikacija.

Sukurtoji mokymo programa yra unikali, nes:

  • Išplečia tradicinį skaitmeninio raštingumo suvokimą apimdama pažangiausias technologijas. Tai ypač aktualu provincijoje esantiems regionams, kur šios naujovės sunkiai pasiekiamos: nors dauguma žmonių jau gali naudotis kompiuteriais ir internetu, bet neturi galimybių pamatyti ir perprasti, kaip veikia aukštosios technologijos, tokios kaip robotai ar daiktų kompiuterija. Biblioteka tapo tarpininku tarp mokslo ir visuomenės, suteikia galimybę kūrėjams pasiekti vartotojus ir ugdyti jų poreikius.
  • Stiprina šeimos ryšius, remia skirtingų kartų mokymąsi kartu, ugdo pasitikėjimą ir moralines vertybes, padeda kurti tvaresnę bendruomenę. Iki šiol skirtingo amžiaus žmonės mokėsi atskirai. Naujoji programa kviečia vaikus, tėvus, senelius, moksleivius ir jų mokytojus mokytis ir kurti visiems kartu. Taip stiprinami tarpusavio ryšiai ir supratimas, didinama motyvacija mokytis vieniems iš kitų. Jaunimas tolerantiškiau žiūri į vyresniuosius, o vyresniųjų požiūris į technologijas tampa mažiau skeptišku.
  • Visas mokymosi procesas yra paremtas kūrybine veikla. Dalyviai mokosi konstruodami, modeliuodami, projektuodami. Tai suteikia programai pridėtinės vertės - ugdomi tokie šiuolaikiniam žmogui svarbūs įgūdžiai kaip kūrybiškumas, komandinio darbo gebėjimai,  kritinis mąstymas, atsakomybė už kitus.   
  • Programoje naudojama mobili įranga. Tai leidžia keisti mokymosi aplinkas, organizuoti mokymosi veiklas vis kitose dalyviams patogiose vietose – kaimų bibliotekose, bendruomenių centruose, šventėse ir renginiuose, kur lankosi daugybė žmonių ir galima pasiekti platesnes auditorijas.  
  • Mokymosi pasiekimams pažymėti naudojami atvirieji skaitmeniniai ženkleliai. Sukurta net 50 specialių ženklelių sistema leidžianti pripažinti įvairius pasiekimus ir įgytas žinias. Skaitmeninių ženklelių pagalba lengva vertinti mokymosi progresą, jais galima dalintis socialiniuose tinkluose. Tai didina motyvaciją toliau mokytis, nes sukuriama žaisminga atmosfera, kur patiriama daug malonių akimirkų.

Pirmųjų metų veiklos rezultatai parodė, kad programa veiksminga mažinant atotrūkį tarp technologijų pažangos ir visuomenės, tarp skaitmeninių produktų kūrėjų ir jų vartotojų. Ji tapo populiari vietos gyventojų tarpe – vien per metus pažintinį modulį baigė daugiau nei trys tūkstančiai gyventojų, pusė jų apsisprendė žinias gilinti toliau. Dėl to galima daryti išvadą, kad prielaida, jog pirmoji pažintis su pažangiomis technologijomis sudomins ir paskatins mokytis toliau, buvo teisinga. Programa sulaukė pripažinimo ir tarptautiniu lygiu – ji nugalėjo tarptautinio fondo EIFL viešųjų bibliotekų inovacijų programos organizuotą konkursą ir gavo reikšmingą apdovanojimą  (https://www.eifl.net/news/congratulations-eifl-innovation-award-winners-2). Utenos bibliotekos bendruomenė didžiuojasi pasiekimu ir tęsia pradėtą veiklą naujame tarptautiniame Erasmus+ strateginių partnerysčių projekte kartu su suaugusiųjų švietėjais iš dar penkių Europos šalių.  

 

Tinklaraščio autorė Laima Lapinienė, Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos informacijos išteklių ir inovacijų skyriaus vedėja, Utenos trečiojo amžiaus universiteto skaitmeninių kompetencijų fakulteto dekanė, skaitmeninio raštingumo mokytoja.

 

 

 

Login (0)

Login or Sign up to join the conversation.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Latest Discussions

EPALE Discussion: developing skills for a healthy life in the COVID era!

Take part to the discussion and be ready for the livestream!

More

EPALE Discussion: have your say on EPALE 2021 Thematic Focuses!

We invite you to enrich what is set to be an intense year ahead with your contributions and expertise! Let's start by taking parto in this online discussion. The online discussion will take place Tuesday 9 March 2021 from 10 a.m. to 4 p.m. CET. The written discussion will be introduced by a livestream with an introduction to the 2021 Thematic Focuses, and will be hosted by Gina Ebner and Aleksandra Kozyra of the EAEA on the behalf of the EPALE Editorial Board.

More

Teaching methods to stimulate critical thinking in foreign language lessons

What experiences do you have with developing and stimulating critical thinking in your foreign language lessons? 
More