Skip to main content
Resource Details
Resource

Vzdělávání seniorů v oblasti nových médií

Publikace vzniklá na základě rigorózní práce Lukasze Tomczyka, obhájené na katedře andragogiky FF UK v Praze v roce 2015.

https://books.google.cz/books?hl=cs&lr=&id=R2tfCgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT178…

Resource Details
Resource author
Lukasz Tomczyk
Type of resource
Studies and Reports
Publication Date
Language of the document
Login (1)
Themes addressed

Login or Sign up to join the conversation.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!