chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Electronic Platform for Adult Learning in Europe

Resource

Noored Kooli programmi vilistlaste karjäärivalikud ja nende valikute motiivid

Language: ET

Posted by Kadi Kass

Magistritöös uuriti, kuivõrd jätkavad Noored Kooli programmi vilistlased pärast kaht aastat õpetajana töötamist haridusvaldkonda panustamist ning kuidas nad oma edasisi karjäärivalikuid selgitavad ja põhjendavad. Selgitamaks välja, kui paljud NK programmi vilistlastest jätkavad pärast programmi lõppu tööd hariduse valdkonnas, millised tegurid on seotud vilistlaste karjäärivalikutega ning kuidas kirjeldavad ja hindavad nad programmis osalemise mõju oma karjäärile, viidi läbi kombineeritud uurimus, kus kasutati nii kvantitatiivset kui kvalitatiivset uurimisviisi.

Esmalt leiti andmed kõigi 1.–6. lennu NK vilistlaste karjäärivalikute kohta – koguti kokku nende CV-d ning täpsustati puuduolevad andmed konkreetsete inimeste kohta avalike internetiallikate põhjal ning neile helistades. Selle eesmärgiks oli välja selgitada, kui paljud NK programmi vilistlastest jätkavad pärast programmi lõppu tööd hariduse valdkonnas, sh kui kauaks nad haridusvaldkonda jäävad ning millistesse ametitesse on liikunud need, kes õpetajana ei jätka. Samuti analüüsiti saadud andmete põhjal, kuivõrd on haridusvaldkonnas jätkamine seotud osaleja sooga, vanusega programmiga alustades, eelneva töökogemuse ja eelnevalt õpitud erialaga ning programmi ajal õpetatud põhiõppeainetega.

Uurimuse kvalitatiivses osas viidi läbi 12 poolstruktureeritud intervjuud NK 1.–6. lennu vilistlastega, kes olid programmijärgselt teinud erinevaid karjäärivalikuid. Induktiivset kvalitatiivset sisuanalüüsi kasutades analüüsiti, kuidas kirjeldasid erinevaid karjäärivalikuid teinud NK vilistlased oma programmis osalemise kogemust, kuidas nad oma programmijärgseid karjäärivalikuid põhjendasid ning kuidas kirjeldasid ja hindasid nad programmis osalemise mõju oma karjäärile.

Uurimusest selgus, et mida rohkem aega on möödunud programmis osalemisest, seda vähem NK vilistlasi on jätkanud põhikohaga tööd haridusvaldkonnas. Kui esimesel aastal pärast NK programmi lõppu on 82% vilistlaste põhitöö hariduse valdkonnas, siis kolm aastat pärast NK lõpetamist töötas hariduses 69% ning viie aasta pärast 58% NK 1.–6. lennu vilistlasi. Tulemustest ilmnes ka see, et NK vilistlased panustavad pärast programmi lõpetamist haridusse erinevatest rollidest, nii õpetajana jätkates kui ka teistes ametites, näiteks koolijuhi, õpetajate koolitaja, haridusametniku või haridusvaldkonna vabaühenduste töötajatena.

Tartu Ülikoolis kaitstud magistritöö on avaldatud TÜ digitaalarhiivis DSpace.

Resource Author(s): 
Sandra Fomotškin
Publication Date:
Thursday, 27 July, 2017
Language of the document:
Type of resource: 
Studies and Reports
Country:
Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn Share on email