chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Electronic Platform for Adult Learning in Europe

Resource

Eesti üldhariduskooli õpetajad ja e-õppe platvormi kasutamine Viljandi Täiskasvanute Gümnaasiumi e-õppe õppekeskkonna Moodle’i näitel

Language: ET

Posted by Kadi Kass

Lõputöö eesmärk oli teada saada millised on Viljandi Täiskasvanute Gümnaasiumi õpetajate õpetamispraktikad ja hoiakud e-õppe platvormi Moodle kasutamisel e-õppe läbiviimisel, ehk selgitada välja praktilised oskused (metoodilised lähenemised ja digioskused) ja hinnangud e-õppe platvormi Moodle kasutamise kohta. 

Eesmärgini jõudmiseks kasutasin kvalitatiivseid andmekogumis- ja analüüsimeetodeid. Uurimisküsimustele vastuste saamiseks viisin läbi 5 poolstruktueeritud intervjuud ning sisuanalüüsi tegemisel valisin juhtumiülese analüüsi meetodi. Tulenevalt valimi väiksusest saab antud uurimustöös järeldusi teha ainult Viljandi Täiskasvanute Gümnaasiumi kohta, mis oligi töö peamine eesmärk. Kuigi valim oli väike andsid läbiviidud intervjuud teema analüüsimiseks vajalikul määral informatsiooni, et nende põhjal uurimustulemusteni jõuda.

Töö teoreetilises osas selgitasin töös kasutatavaid põhimõisteid ning andsin ülevaate teemaga seotud peamistest teoreetilistest lähtekohtadest ning varasematest uuringutest, mis on läbi viidud e-õppe keskkondade ja õpetajate digipädevuste uurimiseks. Samuti põhjendasin antud uurimustöö läbiviimise vajalikkust.

Uuringu tulemustest selgus, et Viljandi Täiskasvanute Gümnaasiumi õpetajad eelistavad luua ise õppematerjali, mis sobituks nende õpetamismeetoditega ja arvestaks andragoogika põhimõtetega, mis on olulised täiskasvanute õpetamisel. Samuti ollakse aldid kasutama veebis olevat õppematerjali. E-õppe läbiviimisel Moodle´i õppekeskkonnas on õpetajad üldiselt meelestatud positiivselt ning rõhutavad, et Moodle´i e-õppe keskkonna kasutamine loob paindlikud võimalused hariduse omandamiseks. Puudusena tuuakse välja õppijate vähest enesedistsipliini ja kursuste haldamine Moodle´i e-õppe keskkonnas on õpetajale üle jõu käiv. 

Tartu Ülikoolis kaitstud lõputöö on avaldatud TÜ digitaalarhiivis DSpace. 

Resource Author(s): 
Sille Tõnisson
Publication Date:
Tuesday, 16 June, 2020
Language of the document:
Type of resource: 
Studies and Reports
Country:
Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn Share on email