chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Electronic Platform for Adult Learning in Europe

Resource

Täiskasvanud õppija õppimist toetavad ja takistavad tegurid muusikaalases kutseõppes

Language: ET

Posted by Kadi Kass

Täiskasvanute muusikaalane õpe on oma olemuselt spetsiifiline. Töö autorile teada olevalt ei ole Eestis täiskasvanute muusikaalast õpet toetavaid ja takistavaid tegureid uuritud. Bakalaureusetöö eesmärk oli välja selgitada muusikaalases kutseõppes õppivate täiskasvanute arusaamad õppimist toetavatest ja takistavatest teguritest. Läbi viidi kvalitatiivne uurimus.

Andmete kogumisel kasutati poolstruktureeritud intervjuusid, intervjueeriti kuut täiskasvanud õppijat. Andmeid analüüsiti induktiivse kvalitatiivse sisuanalüüsi meetodiga. Tulemustest ilmneb, et õppimist toetavateks teguriteks olid õpimotivatsioon, isiksuslikud omadused, õpikeskkond, õppetöö korraldus, kooliväline elu. Õppimist takistavate teguritena toodi välja õppetöö korraldust, õpikeskkonda, koolivälist elu, ajapuudust, isiksuslikke omadusi. Tulemustest järeldub, et muusikaalases kutseõppes õppivate täiskasvanute õppimist toetavad ja takistavad tegurid kattuvad üldiste täiskasvanud õppijate õppimist toetavate ja takistavate teguritega.

Märksõnad: täiskasvanud õppija, täiskasvanu õppimine, muusikaalane kutseharidus, õppimist toetavad tegurid, õppimist takistavad tegurid

Tartu Ülikoolis kaitstud bakalaureusetöö on avaldatud TÜ digitaalarhiivis DSpace.

Resource Author(s): 
Mario Kalmus
Publication Date:
Tuesday, 30 July, 2019
Language of the document:
Type of resource: 
Studies and Reports
Country:
Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn Share on email