Resource Details
Resource

Cyfrowe stany przejściowe. Monitoring społeczeństwa cyfrowego marzec-czerwiec 2020

Autorzy raportu -  Katarzyna Drożdżal, Alek Tarkowski i Aleksandra Janus z  Projektu SpołTech Fundacji Centrum Cyfrowe - prezentują  analizę „stanów przejściowych” w pięciu obszarach: dobrostanu, przedsiębiorczości, pracy, kultury i platform internetowych. W każdym z nich opisują specyfikę zachodzącej obecnie zmiany, wyłanianie się nowych nowych fenomenów lub istotnych ruchów społecznych.

"Czy Netflix i terapeuta na Zoomie wystarczą, by rozładować stres w czasie pandemii? Pandemia zmienia nastawienie polskiej psychiatrii do nowych technologii, dotychczas bardzo zdystansowanej do korzystania z nich. To zapowiedź nie tylko nowych formy wsparcia dla pacjentów, ale również rozwój nowego sektora usług IT.

Kto zapłaci za pracę zdalną? W analizie Harvard Business Review, Polska została wskazana w gronie krajów słabo przygotowanych do przejścia w tryb pracy zdalnej – ze względu na stan infrastruktury internetowej, jak i poziom rozpowszechnienia platform do pracy zdalnej.

Czy cyfrowi giganci będą zarządzać naszym self-distance? Opracowany wspólnie przez Google i Apple Exposure Notification system jest symbolem władzy tych firm – które skutecznie narzuciły państwom narodowym swój model zarządzania danymi o zakażeniach.

Czy instytucje kultury powinno założyć konto na Patronite? Pandemia wymusiła zamknięcie większości fizycznych przestrzeni kultury i przeniesienie ich do sfery online. Nowy obszar aktywności przynosi instytucjom wiele wyzwań, jednym z nich jest szukaniem nowego modelu finansowania." 

Sfinanowano przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030, źródło dokumenntu: https://centrumcyfrowe.pl/spoltech/

 

Resource Details
Resource author
Katarzyna Drożdżal, Alek Tarkowski, Aleksandra Janus
Type of resource
Open Educational Resources
Country
Publication Date
Language of the document
Login (0)
Themes addressed

Login or Sign up to join the conversation.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!