Skip to main content
Resource Details
Resource

Obrazovna suradnja u Podunavlju u okolnostima koje se stalno mijenjaju, Tihomir Žiljak

Prije dvanaest godina započela je suradnja obrazovnih organizacija povezanih u Dunavsku mrežu. U proteklim godinama mreža se održala, napravila je više projekata, a jedan od rezultata ove suradnje je formaliziranje suradnje osnivanjem udruge Danube-Networkers for Europe (DANET) e.V. 2014 godine u Ulmu u Njemačkoj. DANET je europski savez neprofitnih obrazovnih organizacija koje se bave i promiču obrazovanje i znanstvena istraživanja na području učenja u kasnijoj životnoj dobi, socijalnu participaciju i međugeneracijski dijalog u Europi, osobito u dunavskoj regiji. Ovi zadaci su prije svega vezani uz specifična područja obrazovanja odraslih, uključivanje osoba starije dobi u različite oblike učenja, pronalaženje novih modela učenja i socijalnog uključivanja starijih te poticanje međugeneracijske suradnje. Suradnja je počela tako da je godine 2008. Zentrum  für  Allgemeine  Wissenschaftliche Weiterbildung ZAWiW (Centar za opće znanstveno kontinuirano obrazovanje) Sveučilišta u Ulmu inicirao suradnju između obrazovnih ustanova te društvenih i kulturnih ustanova u dunavskoj regiji.  Ključna osoba koja je pokrenula i poticala aktivnosti je dugogodišnja ravnateljica ZAWiWa i predsjednica DANET-a Carmen Stadelhofer. Kao rezultat ove inicijative osnovana je neformalna Dunavska mreža sa zadatkom promicanja obrazovanja starijih osoba te aktivnog društvenog sudjelovanja u međugeneracijskom kontekstu u dunavskoj regiji.

Resource Details
Resource author
Tihomir Žiljak
Type of resource
Open Educational Resources
Country
Publication Date
Language of the document
Login (0)

Login or Sign up to join the conversation.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!