Skip to main content
Resource Details
Resource

Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19

Pod redakcją prof. Jacka Pyżalskiego z Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu powstała publikacja „Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele”.

Fragment z recencji prof. dra hab. Macieja Tanasia:

"Podręcznik pod redakcją Jacka Pyżalskiego zawiera teksty znakomitych uczonych i jest natychmiastową odpowiedzią środowiska akademickiego na edukacyjne konsekwencje pandemii spowodowanej przez wirusa COVID-19.

Planeta Ziemia została uwięziona w escape roomie. Ludzkie tragedie, choroby i śmierć rodzą lęki i paraliżują. Ale też budzą społeczną wrażliwość i chęć niesienia pomocy, troskę o osoby starsze i o dobre wykształcenie dzieci.

Każdy dzień zmusza do pokonywania wielu barier związanych z mądrym, sprawnym i skutecznym kształceniem zdalnym. Powoduje też problemy wychowawcze i rodzinne. Podręcznik pomaga zrozumieć, zamienia obawy w świadome działania. Wyjaśnia, ułatwia i pokazuje…"

E-book dostępny bezpłatnie na stronie https://zdalnie.edu-akcja.pl/. Publikację pobrano już ponad 6 tysięcy razy!

Resource Details
ISBN
978-83-957316-0-0
Resource author
Jacek Pyżalski (red.)
Type of resource
Open Educational Resources
Country
Publication Date
Language of the document
Login (0)

Login or Sign up to join the conversation.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!