chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Electronic Platform for Adult Learning in Europe

Resource

Kogemusõppe rakendamine täienduskoolitusel osalejate ja koolitajate arvamuste põhjal

Language: ET

Posted by Kadi Kass

Magistritöö eesmärgiks oli selgitada, kuidas kirjeldavad kogemusõppe koolitust nii
osalejad kui ka koolitajad ning milliseid oskusi vajavad koolitajad kogemusõppe koolituse
läbiviimiseks. Töö esimeses ja teises peatükis anti teoreetiline ülevaade kogemusõppest ja
selle erinevatest aspektidest, õpetajast kui täiskasvanud õppijast ning koolitaja olulisematest
oskustest, mis on tarvilikud kogemusõppe rakendamiseks. Kolmas peatükk kirjeldas
magistritöö empiirilist osa: kõnealune töö viidi läbi kvalitatiivse juhtumiuuringuna, mille
käigus kogutud andmeid analüüsiti induktiivse sisuanalüüsi meetodil. Neljandas ja viiendas
peatükis esitati magistritöö uurimistulemused ning arutleti olulisemate tulemuste üle.

Uurimuse tulemustest selgus, et osalejad väärtustasid eelkõige koolituse terviklikkust
ja süsteemsust. Tunnustati ka koolitajate oskust pakkuda mitmekülgseid õpikogemusi ning
tulla koolituse käigus vastu osalejate vajadustele ja soovidele, kuid ka koolitajate suutlikkust
siduda teoreetilisi teadmisi igapäevaeluga. Mõtestamaks uusi kogemusi varasemate teadmiste
valguses, pidasid osalejad oluliseks koolitajate loodud reflekteerimisvõimalusi.

Koolitajad pidasid magistritöö raames vaadeldud kogemusõppe koolitust õnnestunuks,
seda nii tänu grupi positiivsele tagasisidele kui ka koolitusele püstitatud eesmärkide
saavutamisele. Hoolimata mitmetest takistavatest teguritest (ebasobiv füüsiline keskkond,
grupi tugev vastupanu esimesel koolituspäeval, osalejate suur liikuvus, koolituse toimumise
aeg), olid osalejad koolitusest huvitatud ning motiveeritud teemaga tegelema. Siinjuures tõid
koolitajad välja koolijuhi rolli oma meeskonna innustamisel. Nii ootamatustest tingituna kui
ka osalejate soovidest tulenevalt tuli koolitajatel planeeritud koolituskava sageli muuta, kuid
seda peeti kogemusõppe loomulikuks osaks. Pärast koolitust nentisid koolitajad, et suudeti
luua sisuline ja metoodiline tervik ning täita koolituse alguses seatud eesmärgid.

Kogemusõppe läbiviimisel pidasid koolitajad oluliseks paindlikkust. Seda nii teise
koolitaja kui ka grupi vajaduste suhtes. Viimane kätkeb endas motiveeriva õppekeskkonna
loomist ja sobivate metoodiliste võtete kasutamist, arendamaks osalejate sotsiaalseid ja
meeskonnatöö oskusi. Kogemusõppe koolituse läbiviimiseks vajalike oskuste aluseks on
koolitajate sõnul pidev eneseanalüüs ning järjepidev professionaalne areng.

Märksõnad: kogemusõppe rakendamine, õpetajate täienduskoolitus, koolitajate oskused

Tartu Ülikoolis kaitstud bakalaureusetöö on avaldatud TÜ digitaalarhiivis DSpace.

Resource Author(s): 
Triin Lõbu
Publication Date:
Friday, 26 May, 2017
Language of the document:
Type of resource: 
Studies and Reports
Country:
Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn