Skip to main content
News
News

E-mail marketing, bezplatné poradenstvo od Slovak Business Agency

Email marketing je jedna z kľúčových oblastí pre rast podnikania. Mnoho podnikateľov a firiem už zistilo, že pri jeho správnom používaní dokáže naozaj pomôcť.Email marketing totiž patrí medzi najúčinnejšie komunikačné nástroje v online marketingu.

 

 

Ak chcete robiť email marketing správne a efektívne, prihláste sa na bezplatné ONLINE poradenstvo, ktoré ponúka Vám Slovak Business Agency.BEZPLATNÁ PODPORA je určená pre malých a stredných podnikateľov so sídlom v ktoromkoľvek samosprávnom kraji s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.

Vyberte si z týchto možností poradenstva:

Prihláste sa na 80 hodinové individuálne poradenstvo, v prípade ak chcete vyriešiť komplexný problém:https://bit.ly/NPC_poradenstvo_80hodin

alebo zvoľte 10 hodín individuálneho poradenstva, ak vás trápi len čiastkový problém:https://bit.ly/NPC_poradenstvo_10hodin

Zdroj:

https://www.facebook.com/SlovakBusinessAgency/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARDLY-K5ZDcICgFcYJvYRI3GBBBitjDMvb5fklWt90P3r57J1e8IRrig6Sa2FFprZu8wMTU1VNVjjiwJ

Login (1)

Login or Sign up to join the conversation.

Want to write an article ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Latest Discussions

EPALE Discussion: developing skills for a healthy life in the COVID era!

Take part to the discussion and be ready for the livestream!

More

EPALE Discussion: have your say on EPALE 2021 Thematic Focuses!

We invite you to enrich what is set to be an intense year ahead with your contributions and expertise! Let's start by taking parto in this online discussion. The online discussion will take place Tuesday 9 March 2021 from 10 a.m. to 4 p.m. CET. The written discussion will be introduced by a livestream with an introduction to the 2021 Thematic Focuses, and will be hosted by Gina Ebner and Aleksandra Kozyra of the EAEA on the behalf of the EPALE Editorial Board.

More

Teaching methods to stimulate critical thinking in foreign language lessons

What experiences do you have with developing and stimulating critical thinking in your foreign language lessons? 
More