Skip to main content
Resource Details
Resource

Arteterapia w praktyce (Poradnik z zakresu technik plastycznych w terapii)

Arteterapia to forma wsparcia psychoterapeutycznego oraz rozwojowego opierająca się na działaniach twórczych. Poprzez sztukę, a więc malowanie,taniec i ruch, doświadczanie dźwięków i muzyki – pracuje się nad tematami aktualnymi i ważnymi dla uczestników zajęć, warsztatów, rozwija osobowość, pogłębia samoświadomość. Jest to również metoda terapeutyczna, która sprzyja wsparciu osób chorych. Arteterapia pomaga odnaleźć motywację do życia i pracować na własnym potencjale i mocnych stronach. Może przebiegać indywidualnie lub grupowo w formie warsztatów,grup rozwojowych, terapeutycznych.

W naszej codziennej pracy często korzystamy z technik arteterapeutycznych. Arteterapia znajduje zastosowanie w pracy zarówno z dziećmi, jak i z dorosłymi oraz dotyczy osób, które mają problemy natury psychicznej i społecznej, wynikające z różnego rodzaju sytuacji trudnych. Te sytuacje to np. przewlekła choroba, zarówno somatyczna, jak i psychiczna, niepełnosprawność, niedostosowanie społeczne, izolacja społeczna, ubóstwo.

Arteterapia to pierwszy krok do integracji. Czasami także jedyny sposób wypowiedzi, dotarcia do drugiego człowieka. Wczesna interwencja terapeutyczna jest konieczna w przypadku każdej osoby wykazującej zaburzenia psychiczne. Arteterapeuci, w przeciwieństwie do artystów, kładą większy nacisk na proces odkrywania osobowości i rozwój niż na produkt finalny. Zarówno z naszego doświadczenia, jaki i z rozmów z kadrą placówek, ośrodków wsparcia osób z niepełnosprawnościami wiemy, że niezwykle istotne jest wprowadzanie w organizacjachi instytucjach nowych metod i form pracy z osobami o specjalnych potrzebach, podnoszenie kwalifikacji oraz wzrost kompetencji kadry.

W niniejszym poradniku prezentujemy sprawdzone, wielokrotnie przez nas wykorzystywane techniki plastyczne, mając nadzieję, że będą inspirować Państwa do realizacji ciekawych zajęć warsztatowych.

Resource Details
Resource author
Redakcja - Teresa Miłoszewska
Type of resource
Open Educational Resources
Country
Keywords
Publication Date
Language of the document
Resource media
Login (2)

Login or Sign up to join the conversation.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!