Blog
Blog

Covid-19 crisis | kansen om online te leren

Door de uitbraak van het coronavirus staat de volwasseneneducatie in Europa voor grote uitdagingen: hoe geef je bijvoorbeeld vorm aan online leren? Ho

Deze pagina kwam tot stand dankzij de samenwerking tussen de Vlaamse en Nederlandse EPALE-ondersteuningsdiensten.

 

Coronabannercontent

 

Met de uitbraak van het coronavirus staat de volwasseneneducatie in Europa voor grote uitdagingen. De invloed hiervan op onze samenleving, ons gezin, onze manier van werken en leren zijn groot, en vraagt van iedereen grote aanpassingen. Het is mooi om te zien dat er op korte tijd zoveel initiatieven voor werken en leren op afstand zijn ontwikkeld. Veel trainers en opleidingsorganisaties pasten zich met succes aan aan deze nieuwe realiteit. Maar deze tijd brengt ook problemen en onzekerheden met zich mee voor lesgevers en deelnemers in de volwasseneducatie. Er moeten nieuwe manieren gevonden worden om jezelf een leven lang te kunnen blijven ontwikkelen, zowel op de korte als middellange termijn.

EPALE brengt ideeën, tools, leermiddelen en ervaringsverhalen samen. Laat je inspireren en leer van de ervaringen en expertise van anderen. Maak kennis met verschillende online onderwijs- en leeroplossingen op deze pagina.

 

Kom op verhaal!

In 2020 zijn ervaringen, problemen en oplossingen voor e-learning, online onderwijs en virtuele mobiliteit vanuit Europa op de site van EPALE gedeeld. Dit heeft een groot aantal inspirerende verhalen opgeleverd!

Alle verhalen lezen? Dat kan op EPALE| Community Stories

 

Toolkits

EPALE heeft ook toolkits beschikbaar gemaakt met instrumenten voor je persoonlijke ontwikkeling. De eerste toolkit staat in het teken van afstandsonderwijs.

Tookit_afstandsonderwijs
  1. Toolkit: Afstandsonderwijs Deze biedt hulpmiddelen voor professionals in de volwasseneneducatie om afstandsonderwijs vorm te geven en te ondersteunen. Je vindt er artikelen, handboeken, goede praktijkvoorbeelden en concrete hulpmiddelen.  
    Resource_kit_skills_development
  2. Toolkit: Ontwikkeling van vaardigheden Deze tweede editie van de EPALE toolkits verkent de middelen die beschikbaar zijn op het EPALE-platform voor professionals die nieuwe vaardigheden willen leren en hun expertise willen vergroten. Van soft skills tot technologieën, van leermiddelen tot MOOC's en cursussen, er zijn vele mogelijkheden om te verkennen!  
  3. Toolkit: Volwasseneneducatie in het post EOVID-19 tijdperk
    Resource_kit_03_blogpost_1
    Hoe kunnen onderwijsactiviteiten opnieuw worden bezien wanneer de sector een dergelijke abrupte verandering heeft meegemaakt? Wat hebben we geleerd van deze pandemie, zowel qua uitdagingen als qua kansen? Deze Resource Kit probeert bij te dragen aan deze voortdurende discussie en geeft stof tot nadenken over deze kwestie.  
  4. Toolkit 2020: wat een jaar! In deze toolkit een terugblik op 2020 aan de hand van de vier thema's van dit jaar: milieubewustzijn en-bescherming; digitale vaardigheden; basisvaardigheden; ouderen en intergenerationaal leren. Wat heeft dit ons opgeleverd? Een overzicht in deze Resource Kit.

 

Interviews

Lees interviews met ervaringsdeskundigen over verschillende aspecten van toegankelijk digitaal leren, actief burgerschap, sociale integratie, mobiliteit en leren.

 

Epale_interviews_03_0

 

 

 

Interview met Ditmer Rouwenhorst en Nicoline Stolwijk - AWVN en TipTrack | Blog

Ditmer en Nicoline werken voor de Algemene Werkgeversvereninging Nederland, een dinstverlenende werkgeversvereniging in de volle breedte van HR. Samen werken zij aan TipTrack, een digitaal platform en een interactieve tool voor alle werkenden in Nederland.

Interview met Cora van de Koppel | Blog

Cora van Koppel is beleidsmedewerker bij Alsare, een private aanbieder voor volwasseneneducatie. Cora is werkzaam rondom het basisvaardighedenonderwijs voor volwassenen en zet zich al jaren in voor het verbeteren van de samenwerking tussen ouders en school en het stimuleren van de doelgroep om de Nederlandse taal te gaan leren.

Interview met Els van Raemdonck | Blog

Els van Raemdonck is onderwijsinspecteur bij de Vlaamse Onderwijsinspectie en themagroepverantwoordelijke van de inspecteurs voor het volwassenenonderwijs. Door de Covid19-crisis schortten de inspecteurs alle doorlichtingen op om de centra ademruimte te geven voor hun kerntaken. Alle directeurs van de centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor basiseducatie kregen een telefoontje om te polsen hoe het met hen en hun medewerkers ging. 

Interview met Tim van Aken | Blog

Tim van Aken is pedagogisch begeleider voor het volwassenenonderwijs bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen, de netwerkorganisatie van de katholieke (hoge)scholen, internaten, centra en universiteit in Vlaanderen en Brussel. Tim neemt daar kwaliteitszorg, innovatie en internationalisering voor zijn rekening. De laatste weken waren hectisch voor hem en zijn collega's maar ze gaven ook voldoening. Door de Covid19-crisis kwam de introductie van online lesgeven in een stroomversnelling. Een Erasmus+ KA1-project lag daar mee aan de basis.

 

Login (0)
Themes addressed

Login or Sign up to join the conversation.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Latest Discussions

EPALE Discussion on the Future of Skills

Join us to share your views on what the future of basic skills should look like!

More

EPALE discussion: Artificial Intelligence and Adult Education

The role of AI in Adult Education: is it a help or a hindrance to adult learners?

More

EPALE discussion: Transformative learning and life skills

Tell us yours about transformative learning and life skills!

More