Skip to main content
Resource Details
Resource

„AGENDA – Euroopa täiskasvanuhariduse tegevuskava 2015-2017“ lõpuseminar, videoettekanded

Projekti "AGENDA - Euroopa täiskasvanuhariduse tegevuskava" lõpuseminar toimus 31. oktoobril 2017 Tallinnas.

Seminaril tutvustati sihtrühmani jõudmise keerulisi teid ning jagati osalejate ja korraldajate kogemusi. Arutleti selle üle, kuidas õnnestus projekti algfaasis väljatöötatud kontseptsiooni "Võrdsed võimalused väikelaste vanematele elukestvaks õppeks" levitamine ja infoseminaride läbiviimine lasteaedades. Mõtiskleti selle üle, kuidas tekkinud võrgustikku laiendada ja veelgi efektiivsemat koostööd teha.

Projekti "AGENDA - Euroopa täiskasvanuhariduse tegevuskava“ perioodi 2015-2017 tegevused olid suunatud madalama haridustasemega kuni seitsmeaastaste laste vanemate haridussüsteemi tagasipöördumise valmisoleku suurendamisele. Rohkem infot projekti kohta leiad SIIT.

 

Vaata seminari ettekannete videosalvestusi:

Õppimisvõimalused ja väljakutsed täiskasvanuhariduses. Kairi Solmann, Haridus- ja teadusministeeriumi programmijuht

Õnnelik karjäär – müüt või tegelikkus. Tiina Saar-Veelmaa, karjäärinõustaja ja tööõnne spetsialist 

Projekti „AGENDA – Euroopa täiskasvanuhariduse tegevuskava" perioodi 2015-2017 tulemuste kokkuvõte. Ene Käpp, ETKA Andras juhatuse esimees ja Sirje Plaks, ETKA Andras projektijuht 

Lapsevanema kaasamine elukestvasse õppesse. Heda Kala, Eesti Alushariduse Juhtide Ühenduse juhatuse liige 

Teavitus- ja motivatsioonipakettide „Teine võimalus“ elluviimise kogemused. Marika Prave ja Marianne Kivimurd-Tarelkina, Jõgevamaa; Leeli Rooni, Järvamaa; Katrin Nuuter, Läänemaa; Ada Väät, Lääne-Virumaa; Terje Paes, Põlvamaa; Malle Ellam ja Kady Kalvet, Pärnumaa; Anne Perlov, Valgamaa; Helena Külama, Viljandimaa; Ulvi Reeder, Võrumaa 

Kuidas minu haridus mõjutab minu lapse hakkamasaamist? Marika Kaasik, Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumi direktor 

Lasteaia roll lapsevanema hariduse toetamisel. Tea Välk, Tapa lasteaia Pisipõnn direktor ja Eve Kalimulina, Tallinna Kihnu lasteaia direktor 

Kohaliku omavalitsuse roll täiskasvanuhariduse edendamisel. Monika Rogenbaum, Taheva vallavanem

Kohaliku omavalitsuse roll täiskasvanuhariduse edendamisel. Marika Prave, Jõgeva valla haridus- ja kultuuritöö peaspetsialist   

Kohaliku omavalitsuse roll täiskasvanuhariduse edendamisel. Kalle Vister, Tõrva linnavolikogu esimees ja Valga maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja 

Seminari modereeris Hannes Hermaküla.

Seminari korraldas Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni Andras koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga. Seminar toimus Euroopa Liidu Erasmus+ programmi raames.

 

Resource Details
Resource author
Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon ANDRAS
Type of resource
Other
Country
Keywords
Publication Date
Language of the document
Login (0)

Login or Sign up to join the conversation.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!