Skip to main content
Resource Details
Resource

Strategia OCDE pentru competențe – Slovacia - Evaluare și recomandări

Aptitudinile și competențele sunt cheia creării unui viitor mai bun și central pentru capacitatea țărilor și oamenilor de a prospera într-o lume din ce în ce mai interconectată și în schimbare rapidă. Megatendințe, cum ar fi globalizarea, progresele tehnologice și schimbările demografice modifică munca și societatea, generând o cerere în creștere pentru niveluri mai înalte de competetențe și noi seturi de abilități.

Proiectele de strategie ale OCDE privind competențele oferă o abordare strategică și cuprinzătoare pentru a evalua provocările și oportunitățile țărilor privind competențele și le pot ajuta să construiască sisteme mai eficiente. OCDE lucrează în colaborare cu țările pentru a dezvolta răspunsuri la politici adaptate nevoilor specifice de competențe ale fiecărei țări. Fundamentul acestei abordări este Cadrul de strategie pentru competențe OCDE, care permite o explorare a ceea ce țările pot face mai bine pentru a 1) dezvolta abilități relevante pe parcursul vieții; 2) utilizarea eficientă a abilităților în muncă și în societate; și 3) consolidarea guvernanței sistemului de competențe.

Acest raport, „Strategia OCDE pentru competente - Republica Slovacă: evaluare și recomandări”, identifică oportunitățile și face recomandări pentru a consolida abilitățile tinerilor, a reduce dezechilibrele de abilități, a favoriza o participare mai mare la învățarea adulților și a consolida utilizarea abilităților la locul de muncă.

Resource Details
Resource author
DORIN ALEXANDRA
Type of resource
Studies and Reports
Country
Publication Date
Language of the document
Login (1)

Login or Sign up to join the conversation.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!