Skip to main content
Resource Details
Resource

Sprievodca neformálnou environmentálnou výchovou a vzdelávaním pre udržateľný rozvoj

Publikácia, ktorú pripravilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, je určená učiteľom, budúcim pedagógom, pracovníkom s mládežou a všetkým, ktorí sa zaujímajú o dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja prostredníctvom edukácie.

Nájdu v nej definované ciele neformálnej environmentálnej výchovy, dôležité informácie o udržateľnom rozvoji, inšpirácie o metódach a formách environmentálneho vzdelávania v prírodnom prostredí, množstvo voľne dostupných vzdelávacích materiálov, odkazy na učebné pomôcky, vzdelávacie plány, vzdelávacie videá, online kurzy a zaujímavé projekty z tejto oblasti.

Resource Details
ISBN
978-80-88833-72-7
Resource author
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Type of resource
Open Educational Resources
Country
Publication Date
Login (0)
Themes addressed

Login or Sign up to join the conversation.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!