Skip to main content
Resource Details
Resource

AKO ORGANIZOVAŤ DOBROVOĽNÍKOV POČAS EPIDÉMIE COVID-19?

Ako organizovať dobrovoľníkov počas epidémie COVID-19 v podporných službách pre obyvateľov odkázaných na pomoc

Stručný manuál pre samosprávy a občianske organizácie

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií v spolupráci s Centrom dobrovoľníctva, n. o. v Banskej Bystrici pripravila pre samosprávy a občianske organizácie komplexný manuál organizácie dobrovoľníkov počas pandémie COVID-19. Manuál je určený pre samosprávy a občianske organizácie. Súčasťou manuálu sú aj dôležité dokumenty pre organizáciu práce s dobrovoľníkmi.

Nižšie uvedené dokumenty nájdete vo vnútri manuálu v prílohách

Dokument vznikol vďaka podpore z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Resource Details
ISBN
dobrovoľníctvo, manuál, pandémia
Resource author
Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií
Type of resource
Open Educational Resources
Country
Keywords
Publication Date
Language of the document
Login (0)

Login or Sign up to join the conversation.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!