Blog
Blog

Oktatás - Informatika - Pedagógia Konferencia 2020

Az oktatás területére egyre inkább betörnek azok a megoldások, amelyek révén digitális környezetben, bárhol, bármikor tanulhatunk, taníthatunk. Az új módszerek, eszközök adta lehetőségeket járta körül a 2020. február 14-én megrendezett Oktatás – Informatika – Pedagógia konferencia. A Debreceni Egyetem és a Debreceni Akadémiai Bizottság közös szervezésében lebonyolított rendezvény sok érdekes aspektusát megragadta a digitális világ és az oktatás kapcsolatának.

A plenáris előadás a „Mi a különbség az informatika tanítása és az élménypedagógia között?” kérdés megválaszolására törekedett. Turcsányi-Szabó Márta előadó, felvázolta azokat a főbb szempontokat, amelyeket érdemes szem előtt tartani annak érdekében, hogy egy adott korosztály számára – ez lehet óvodás, iskolás vagy egyetemi – minél hasznosabb legyen a digitális eszközhasználat beépítése a tanulmányokba. Fontosnak tartja emellett az egyes diszciplínák közötti kapcsolatok erősítését, tehát azt, hogy a diákok lássák, hogyan kapcsolódnak egymáshoz az egyes tudományterületek. Véleményem szerint az elhangzottakból a módszertani elemek, amelyek a leghangsúlyosabbak:

  • életszerű: ne csak az iskola falain belül létezzen az a tudás, amelyet elsajátít
    Debreceni_konferencia
  • felfedező tanulás: intuitív módon történjen; maga a felhasználó tárja fel, hogy a saját céljai alapján mire jó
  • differenciált: támogassa az egyéni tanulási utat és haladást
  • probléma-alapú: előzetes tudás alkalmazására nyújt lehetőséget
  • 4-K-t építő legyen: kommunikáció, kreativitás, kollaboratív, kritikus gondolkodás.

A plenáris előadást követően párhuzamos szekciókban mutatták be kutatási eredményeiket, elméleti megközelítéseiket, alkalmazott jó gyakorlataikat az előadók. Ezen előadások közül néhányat szeretnék kiemelni.

Köpösdi Zsuzsa előadásában azt a kérdést járta körül, mitől lehet sikeres egy online kurzus: mik azok a szempontok, amelyek pozitív értékelése fontos a sikeresség szempontjából. A vizsgálat 5 féléven keresztül zajlott egyetemi hallgatók körében az „Információkeresés és könyvtárhasználat” c. kurzus vonatkozásában. Összességében a résztvevő hallgatók 50%-a töltötte ki a kérdőívet (félévente 80-110 hallgató vett részt), és jelzett vissza pozitívan a felvett kurzussal kapcsolatosan. Az e-learning tananyagban rendszeresen voltak önellenőrző kérdések, amelyeknek legalább az 50%-ának helyes megválaszolásával engedett a rendszer továbblépést a következő tanulási egységbe. Vizsgálatai alapján az a csoport, amely kéthetente kapott valamilyen, a kurzushoz kapcsolódó érdekes videót, nem mutatott semmiben szignifikáns eltérést attól a csoporttól, akinek nem küldött oktatóként plusz tartalmakat. Tehát elmondható, hogy az oktatóval történő konkrét kapcsolatteremtés nélkül is elégedettek voltak az e-learning tananyaggal a hallgatók, főként a megfelelő módszertannak és következetes felépítésének köszönhetően. A bemutatott kurzushoz hasonlóak érhetőek el tanulók részére (kreditpontokért) a K-MOOC könyvtárában.

Farkas Bertalan Péter előadásában megismerhettük az „A tanulás jövője” MOOC-hoz kapcsolódó kutatás eredményeit. A kurzus olyan pedagógusokat célzott meg, akik kezdő tartalomfejlesztők, de elérhető volt haladó (osztálytermi hacker) szinten is a tananyag. A közel 2000 regisztrált felhasználóból 1300 fő lépett be és kb. 300 pedig el is végezte a MOOC-ot. Az oktatásban heti szinten, átlagosan 4,5 órát töltöttek, amely megegyezett az előre eltervezett mennyiséggel. A kurzus felülete online közösségi térként is szolgált, így egymást is tudták támogatni a résztvevő pedagógusok.

A Szegedi Tudományegyetem két oktatója bemutatta az első magyar nyelven is elérhető Coursera kurzus létrehozásának okait és lépéseit. A felsőoktatásban nagyon magas a lemorzsolódás, amely arányszámnak a javításában tanulásmódszertani tudás elsajátítása is szerepet játszhat. Eddigi években személyes jelenlétet igénylő módon, tréning formában tudták biztosítani a diákoknak a tanulásmódszertanhoz kapcsolódó tudásuk fejlesztését, ugyanakkor ezáltal több 1000 diák esett el a lehetőségtől, hogy bekerüljön a kis létszámú csoportok valamelyikébe. Az online kurzus segítséget nyújt tehát abban, hogy bárhol, bármikor új technikákat tanuljon a feliratkozó, és a memorizáláson felül is képes legyen más megközelítésből hozzáállni egy nehezebb tananyag elsajátításához.

A konferencián a három kiemelt témán felül rengeteg újdonság hangzott el, melyek összefoglalóit és az előadók elérhetőségeit az absztraktkötet tartalmazza.

Login (8)

Login or Sign up to join the conversation.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Latest Discussions

EPALE discussion: Transformative learning and life skills

Tell us yours about transformative learning and life skills!

More

DEZAVANTAJLI YETİŞKİNLERİN TRAFİK EĞİTİMİNDE AB STANDARTLARINA ADAPTASYONU

TARTIŞMA

More

What kind of job description for an adult education centre manager?

It is lonely at the top of an adult education centre. This feeling is not formulated in the job description for the position of manager of an adult education centre.
This is a call to share your job description - whatever the format is- and an invitation to share feelings about loneliness, or others, at the top of an adult education centre.

More