Skip to main content
Resource Details
Resource

Viitorul umanist al învățării

Planeta noastră este din ce în ce mai fragilă - schimbările climatice accelerate făcând din ce în ce mai evidentă această realitate. Inegalitățile persistente, fragmentarea socială și extremismul politic au dus multe societăți în pragul crizei. Deși progresele în comunicarea digitală, inteligența artificială și biotehnologie reprezintă un potențial ridicat, ridică, de asemenea, serioase probleme de etică și guvernare, mai ales că promisiunile legate de inovație și schimbări tehnologice contribuie la prosperitatea umană. Într-o lume definită prin creșterea complexității, incertitudinii și precarității, trebuie să reexaminăm urgent și să ne reimaginăm modul în care cunoașterea și învățarea pot contribui cel mai bine la binele comun global.

Inițiativa UNESCO privind viitorul educației generează implicare și dezbatere globală privind educația, învățarea și cunoștințele, în scopul de a inspira multiplele tipuri de viitor posibile ale umanității și planetei. Pe baza presupunerii că provocările complexe ale lumii actuale necesită soluții inovatoare, dincolo de abordările sectoriale stabilite și limitele disciplinare, președinții UNESCO și rețelele UNITWIN din toate disciplinele și domeniile științifice au fost mobilizate pentru a contribui la acest document denumit „Humanistic futures of learning: perspectives from UNESCO Chairs and UNITWIN Networks”. Rețeaua a fost invitată să-și pregătească ideile în oricare dintre cele șase limbi oficiale ale Organizației Națiunilor Unite pentru a contribui la promovarea unei viziuni comune pentru viitor. 

Pentru a putea citi documentul publicat de UNESCO accesați: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372577

Resource Details
Resource author
UNESCO
Type of resource
Studies and Reports
Publication Date
Login (1)

Login or Sign up to join the conversation.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!