Resource Details
Resource

ОРИЕНТИРАН КЪМ РАБОТНО МЯСТО КУРС ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМИРАНОСТ: РЕЦИКЛИРАНЕ, ПОВТОРНА УПОТРЕБА И УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Курсът „Екологична информираност: рециклиране, повторна употреба и управление на отпадъците“ предоставя информация за минимизирането на отпадъците, като един от най-важните световни проблеми на нашето съвремие и неговото позициониране сред приоритетните въпроси за управление на отпадъците, които трябва да бъдат спешно решени. Това обучение представя основна факти за индустрията, свързана с рециклиране и повторна употреба на отпадъците като източник на добавена икономическа стойност на материалите, неговите икономически, екологични, социални и екологични предимства и неговата функция като механизъм за увеличаване на работната сила. Обсъждат се въпроси, свързани с рециклирането на отпадъците и инструментите за насърчаване на този процес в светлината на уелнес стратегията на PRO EUROPE. Специално внимание се отделя на въздействието на рециклирането върху превенцията и опазването на околната среда и икономиката. Разглежда се потенциала на рециклирането за пестене на енергия и намаляване на риска от замърсяване на природните ресурси. Предлаганият обучителен материал предоставя информация и за подхода на бизнеса към отпадъците отпадъци, който включва намаляване, повторно използване и рециклиране. Специален акцент е поставен върху отговорната активна позиция на бизнеса за средите и действията, генериращи отпадъци и за оценката на бизнес риска при тяхното рециклиране и повторна употреба.

Resource Details
Resource author
ГРИЙНФОРС ООД КЛЕАНТИС ГЕОРГИАДЕС ЙОРДАН ТОДОРОВ
Type of resource
Open Educational Resources
Country
България
Publication Date
Login (0)

Users have already commented on this article

Login or Sign up to join the conversation.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!