Skip to main content
Resource Details
Resource

Наръчник за включване на екологичното образование като извънкласна дейност в училищна среда. Практически съвети и напътствия

Прилагането на извънкласните дейности за насърчаване на екологичното образование е ключова дейност от политиката на страната.

Наръчникът представя законодателството и добри практики в областта на екологичното образование. Предлага практически съвети и напътствия за екологичното образование в учебната дейност – за деца в предучилищна възраст, за ученици в начален етап, за ученици в прогимназиален етап и за ученици в гимназиален етап. В помощ на всички учители и ръководства на училища са представени начини за подобряване и разпространяване на екологичните кампании като част от училищната дейност.

Resource Details
Resource author
Eco college Erasmus+ Programme
Type of resource
Open Educational Resources
Keywords
Publication Date
Login (0)

Login or Sign up to join the conversation.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!