chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Electronic Platform for Adult Learning in Europe

Blog

Relacja z sesji "Zaangażowanie" – IV Forum Edukacji Dorosłych

29/11/2019
by Justyna Bednarz
Language: PL

Chcieć więcej – pasja, zaangażowanie. Doświadczenia programu Erasmus + Edukacja dorosłych

Moderacja sesji: Daria Sowińska-Milewska.

Beneficjenci: Piotr Harhaj z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. Jakub Mincewicz z Uniwersytetu Ludowego w Radawnicy

   

Jak powinna działać osoba, która potrafi innych pociągnąć za sobą? Na co trzeba zwrócić największą uwagę angażując współpracowników i grupy docelowe w działania projektowe? Odpowiedziom na te pytania było poświęcone spotkanie – „Chcieć więcej? Pasja, emocje, zaangażowanie. Doświadczenia programu Erasmus + Edukacja dorosłych.” 

Gośćmi sesji moderowanej przez Darię Sowińską – Milewską, byli dwaj realizatorzy projektów edukacyjnych, Programu  Erasmus+ Edukacja dorosłych: pan Piotr Harhaj, pedagog, pracownik socjalny, animator przedsięwzięć społecznych pełniący funkcję Kierownika Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni oraz pan Piotr Mincewicz, nauczyciel języka angielskiego i koordynator projektów w Uniwersytecie Ludowym w Radawnicy, ale też wykładowca akademicki na brytyjskiej uczelni. Sesja miała formę rozmowy dotyczącej ich inspirujących ścieżek zawodowych, osobistych doświadczeń i podejść do angażowania współpracowników i osób z grup docelowych.

Podczas sesji podkreślano znaczenie wrażliwości i uważności na innych ludzi w swoim środowisku, goście przywoływali najważniejsze w ich życiu doświadczenia, spotkania i relacje, które na początku ich drogi zawodowej pomogły im określić kluczowe dla nich wartości i cele. Pan Piotr Harhaj przypomniał o swoich doświadczeniach w szkole i podczas praktyk, gdy zdecydował, że będzie chciał zmieniać dotychczasową praktykę, z jakim zetknął się w ośrodkach pomocy społecznej. Pan Jakub Mincewicz wspominał o środowisku uniwersytetu ludowego, gdzie praktycznie od urodzenia, z racji pracy rodziców, wchłaniał idee mądrego partnerskiego rozwoju mieszkańców mniejszych miejscowości.

Obaj panowie zachęcali do dawania czasu i uważności drugiej osobie, budowania relacji, wrażliwości na potrzeby, tworzenia dobrych warunków do rozmów, wysłuchania każdego, wspólnego analizowania danego zagadnienia i wyciągania wspólnych wniosków. W ten sposób udaje się uzyskać zaangażowanie współpracowników i słuchaczy we wspólne przedsięwzięcia – nie metodą podawczą, przekazaniem, co chcemy zrobić, ale wspólnym spędzeniem czasu na rozmowie o potrzebach, obawach, motywacjach, korzyściach i radościach płynących z danego przedsięwzięcia. Planowanie i sam proces uczenia się wymaga również czasu, refleksji, budowania relacji pomiędzy uczącymi się i facilitatorami uczenia się.

Wspomniano również proces przygotowywania i realizacji dobrej jakości  projektów w ramach Programu Erasmus +. Od początkowej koncepcji do faktycznej realizacji projektu może minąć nawet kilka lat, niekiedy pomysły muszą poczekać na sprzyjające warunki, idea musi dojrzeć, potrzebny jest czas na przedyskutowanie tematu. Wymaga to wytrwałości, poczucia sensu i celu. Bardzo ważne jest też zdobywania sojuszników i wsparcie. Projekty, nie tylko Erasmus+, nie są zadaniem jednej osoby, tylko zespołu ludzi w organizacji, zarówno współpracowników jak i osób z grup docelowych - to ważna rekomendacja dla wszystkich planujących działania projektowe. Podobnie należy poświęcić czas, dać uważność i budować relacje z zagranicznymi partnerami projektów. Goście podkreślali również, że najlepsza reklama oferty Erasmusa+ edukacja dorosłych to przekaz ze strony zadowolonych uczestników wyjazdów edukacyjnych, spotkań i innych działań projektowych – mowa tu zarówno o pracownikach organizacji jak i grupach docelowych. I na dowód tego obaj goście  - zadowoleni z realizacji swoich projektów - przekazywali ciepłe słowa podziękowania za wsparcie do zespołu w FRSE podczas składania wniosków i realizacji projektów.

Daria Sowińska- Milewska i Alina Respondek

 

Praktyka angażowania w świecie cyfrowym

Sławomir Łais, Ambasador EPALE

Prezentacja do pobrania

  

Zaangażowanie pracowników w swój rozwój to klucz do rozwoju organizacji

Sebastian Cieślak, Ambasadorka EPALE

Prezentacja do pobrania

       

Veni, vidi... adiuvavi! Czyli jak angażować dorosłych w wolontariat oparty na wiedzy i kompetencjach?

dr Nina Woderska, Ambasadorka EPALE

Współcześnie wolontariat jest postrzegany nie tylko jako pomaganie oparte na empatii. Badania pokazują, że niektórzy mają pomaganie w genach, inni natomiast angażują się, bo wierzą, że dobro powróci do nich w nowej postaci. I, co ważne, nie chodzi jedynie o wspieranie słabszych. Codzienna życzliwość w stosunku do bliskich i obcych ludzi czy bezinteresowne przysługi, które wyświadczamy, bo mamy ochotę i nie oczekujemy wynagrodzenia – to również forma wolontariatu. Jest to więc siła, która może pogłębiać relacje społeczne, rozwijać nas jako pomagających i budować zaufanie w otoczeniu.

A czym jest wolontariat oparty na wiedzy i kompetencji? Zakłada on, że chcemy dzielić się z tymi, którzy potrzebują wsparcia i dostarczać im informacji, które potrzebują do rozwiązania jakiegoś problemu lub umiejętnościami, dzięki którym uda im się osiągnąć pożądany cel. Umożliwia rozwijanie nowych kompetencji, takich jak: podejmowanie decyzji, negocjowanie, zbieranie i opracowywanie danych, a nawet myślenie krytyczne lub innowacyjne. Wolontariat nie ma ograniczeń wiekowych, dlatego ten rozwój możliwy jest także w okresie dojrzałości.

Karolina Kwiatosz

Prezentacja do pobrania

   

Jak kształtować proaktywne postawy uczących się?

dr hab. Małgorzata Rosalska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ambasadorka EPALE

Postawy są kategorią dynamiczną. Jest wiele czynników, które je kształtują i modyfikują. Dotyczy to także postaw wobec uczenia się. Podczas wystąpienia została omówiona relacja między trzema podstawowymi komponentami postawy: poznawczym, afektywnym i behawioralnym. Zostały także wskazane wybrane mechanizmy modelowania postaw – zarówno te oparte na prostej perswazji, jak i bardziej skomplikowane, dotyczące postrzegania informacji i ich analizowania. Te ogólne założenia wsparto przykładami możliwości modelowania postaw wobec edukacji w okresie dorosłości. Istotne było tu także założenie, że aby promować i rozwijać postawy proaktywne, trzeba najpierw zrozumieć bierność i jej uwarunkowania. 

Karolina Kwiatosz

Prezentacja do pobrania

  

Edukacja kulturowa jako edukacja uspołeczniająca

dr hab. Marta Kosińska, Ambasadorka EPALE; Marcin Szeląg, Ambasador EPALE; dr Monika Herkt, Brama Poznania; Dominika Jagiełło, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie; Agnieszka Piórkowska, Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku; Paweł Kubisztal, Stowarzyszenie PODGORZE.PL

Kultura jest dobrem wspólnym i dotyczy nas wszystkich. Edukacja kulturowa to edukacja wspólnotowa – kierująca swoje działania do społeczeństwa, a nie poszczególnych osób.

W całym kraju różne instytucje dbają o edukację kulturową Polaków i mierzą się z różnymi wyzwaniami. Do dyskusji panelowej na temat edukacji kulturowej zaproszeni zostali przedstawiciele instytucji kultury z różnych miast  - Poznania, Krakowa, Warszawy i Gdańska.

Ciekawy dobór uczestników dyskusji dał słuchaczom możliwość spojrzenia na edukację kulturową w Polsce z różnych perspektyw. Jak edukację kulturową prowadzą duże organizacje jak np. Europejskie Centrum Solidarności? Jakie działania w tej materii prowadzą stowarzyszenia? Co mają do powiedzenia przedstawiciele świata akademickiego? Przed jakimi wyzwaniami stają te organizacje, jaka jest ich rola w kształtowaniu tożsamości kulturowej,  jakie cele sobie stawiają i jakie mają grupy docelowe.

Mimo wielu różnić między poszczególnymi organizacjami okazało się, że podobnie widzą różne zagadnienia i podobnie próbują pokonywać trudności. Jednym z tematów dyskusji była kwestia edukacji włączającej. Osoby dorosłe korzystające z oferty instytucji kulturowej nie są jednorodną  grupą. Stąd częsta pokusa, by ofertę edukacyjną projektować dla poszczególnych grup – na przykład seniorów, niepełnosprawnych, rodziców małych dzieci.

Ale osoby dorosłe nie chcą być szufladkowane. Dużą wartością jest spotkanie z osobami z innych grup społecznych, wiekowych czy zawodowych. Działania instytucji kultury powinny być projektowane uniwersalnie – tak by włączać wszystkich, a nie segregować.  Seniorzy czy niepełnosprawni nie chcą zajęć czy wystaw przygotowanych specjalne dla nich. Obcowanie z kulturą ma być też okazją do spotkania, życia społecznego. Dorośli nie chcą być wpasowywani w gotowe formaty.

W czasie dyskusji pojawił się również temat dopasowania oferty edukacyjnej do potrzeb odbiorców.

Instytucje kultury mają swój nieoceniony wkład w edukację kulturową społeczeństwa. Powinny też jak najmocniej współpracować z lokalną społecznością, by nie działać w oderwaniu od jej potrzeb.

Każda z instytucji stara się poznać te potrzeby, wyjść oczekiwaniom naprzeciw i zaangażować lokalną społeczność w działanie instytucji. Różne formy wolontariatu, spotkań, wydarzeń mają sprawić, że obcowanie z kulturą będzie miało rzeczywiście wymiar wspólnotowy.  Czasem udaje się to lepiej, czasem gorzej.

Wspaniałym i inspirującym przykładem zaangażowania społecznego jest historia jednego z oddziałów Muzeum Krakowa. Dzięki  staraniom mieszkańców Podgórza i pasjonatów lokalnej historii skupionych wokół stowarzyszenia PODGORZE.PL udało się powołać Dom Historii Podgórze, który później stał się oddziałem Muzeum Krakowa. Potrzebą mieszkańców tej części miasta było udokumentowanie lokalnej historii i przekazywanie jej kolejnym pokoleniom. Działania stowarzyszenia -  spacery edukacyjne, spotkania kolędowe, wystawy plenerowe, świętowanie wydarzeń z lokalnej historii zintegrowały lokalną społeczność i doprowadziły do powstania muzeum.

Tomasz Wałkuski

 

/en/file/0b0a4902jpg0b0a4902.jpg

  

Przejdź do relacji z IV Forum Edukacji Dorosłych

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn