Skip to main content
Blog
Blog

Nederlandse fotostripserie ondersteunt oudere patiënten in gesprekken met huisarts

NL fotostripserie huisarts_NL

RUG-promovenda Ruth Koops van ’t Jagt ontwikkelde in het kader van het Europese health literacy-project IROHLA een serie van zeven fotostrips: ‘Praten met je dokter’. De strips, die zowel digitaal als op papier verschijnen, behandelen zeven thema’s die regelmatig aan bod komen tijdens gesprekken van oudere patiënten met hun huisarts.

Koops van 't Jagt doet voor haar promotie aan de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek naar gezondheidscommunicatie voor ouderen met beperkte health literacy (gezondheidsvaardigheden). Dat zijn de vaardigheden van mensen om informatie over hun gezondheid te begrijpen en toe te passen, zodat ze zelf beslissingen over hun gezondheid kunnen nemen.

 

Zelfvertrouwen

Koops van ’t Jagt ontwikkelde en produceerde de strips samen met Ype Driessen van fotostrips.nl en acteurs van de Groningse theatergroep Het Derde Bedrijf. Het doel van de strips is om met ‘sociale scripts’ patiënten meer zelfvertrouwen te geven tijdens hun gesprekken met de huisarts.

De thema’s van de strips zijn vastgesteld op basis van focusgroepdiscussies met oudere patiënten met verminderde health literacy (gezondheidsvaardigheden). De thema’s omvatten onder meer aandacht van de arts, voorbereiden op een consult, lastig taalgebruik en onzekerheid over medicijngebruik.

De digitale versies komen onder meer op de website oefenen.nl, het online startpunt voor iedereen die zijn basisvaardigheden wil verbeteren. De papieren versies zullen onder meer verspreid worden in wachtkamers van huisartsenpraktijken. De fotostrips verschijnen ook in het Engels, Duits, Italiaans en Hongaars en worden de komende tijd in verschillende onderzoeken getest.

 

-Mw. Koops van ’t Jagt, waarom zijn deze strips belangrijk?

“De strips zijn ontwikkeld in het kader van het Europese health literacy-project IROHLA wat staat voor Intervention Research On Health Literacy among the Aging population. Het is een internationaal project waarin goede voorbeelden voor ouderen en het verbeteren van hun gezondheidsvaardigheden, centraal staan. Uit onder andere het Health Literacy onderzoek van Maastricht University blijkt namelijk dat 1 op de 2 Europeanen onvoldoende vaardigheden heeft om zich te kunnen redden bij een dokter of ander zorgpersoneel. Dat is een groot aantal. Voor Nederland zijn de cijfers beter, maar het aantal is nog steeds groot. Een aantal bevolkingsgroepen heeft meer uitdagingen dan anderen: Ouderen bijvoorbeeld.”

“Ouderen vinden een gesprek met hun arts vaak spannend. Het gaat over je lichaam, de arts heeft beperkt tijd… Achteraf blijven er vragen over als ‘Wat bedoelde hij nou precies?’ of ze bedenken wat ze ook nog hadden moeten vragen. De strips die we nu ontwikkelen in meerdere talen, zijn bedoeld als steuntje in de rug.”

 

-Waarom is er gekozen voor een stripverhaal?

“Uit literatuurstudie blijkt dat het in een ‘verhaalvorm’ gieten van dit soort informatie goed werkt. Liefst met beeld en niet teveel tekst. Een strip is dus ideaal. In vergelijking met Afrikaanse of Zuid-Amerikaanse landen, zijn wij met deze ‘verhalende’ materialen in Europa nog niet zo ver. Deze zogenoemde ‘entertainment educatie’ leent zich er goed voor om belangrijke onderwerpen uit de taboesfeer te halen. Het is een sterk middel waaraan gebruikers kunnen zien dat andere mensen zoals zij, op een bepaalde manier omgaan met gezondheidskwesties. Zon der dat opgeheven vingertje. Tijdens mijn onderzoek hoorde ik ook van een musical over tbc of het bespreekbaar maken van gezondheidsonderwerpen in romanvorm. Ook interessant: er is een aflevering van de Amerikaanse televisieserie Friends waarin een van de hoofdpersonen zwanger raakt ondanks het gebruik van een condoom. Hoe dat kan wordt meerdere keren herhaald. Deze aflevering was helemaal niet als educatief materiaal bedoeld, maar had wel dat effect.”

 

-Hoe is er op de strips gereageerd?

“Ik heb veel leuke reacties gekregen. Zelfs van een docent Duits van een middelbare school die het materiaal wel wilde gebruiken in de klas. Dat vind ik leuk want daar is het niet speciaal voor gemaakt. Maar Het is goed om dit soort informatie te delen met anderen zodat je niet steeds opnieuw het wiel hoeft uit te vinden. Misschien kunnen we nog wel meer strips maken. Bijvoorbeeld over ouderen en diabetes. Of over ouderen en eenzaamheid. Wie weet.”

 

De afgebeelde strip is ook te downloaden onder 'hulpmaterialen'.

Login (0)

Login or Sign up to join the conversation.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Latest Discussions

EPALE Discussion: News media literacy for adults – why is it important right now?

Share your views with regards to news media literacy for adults!

More

Pre-school education and parental cooperation during the Covid-19 crisis period. How important actually is this cooperation?

Lockdown, State of emergency, and restrictions have imposed new obligations on each individual. Families with children in pre-primary and primary schools are particularly concerned.

More

Creative resources to facilitate local communities

Local communities' heart and soul are originated from common activities, traditions and trust. Facilitating the people's common sense and keep the common value are strongly connected to community centres, libraries, where people come together and having, doing, feeling things together. In 2020, as a result of the COVID-19, this background, the beating heart of the communities stopped working and since then, they have been struggling with difficulties to maintain the wellbeing of people on the local level.

More