Skip to main content
Resource Details
Resource

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos medijų ir informacinio raštingumo ugdymo strateginės kryptys

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos medijų ir informacinio raštingumo ugdymo strateginės kryptys, sukurtos įgyvendinant „Erasmus“ mobilumo projektą Medijų raštingumo ugdymas atsakingam pilietiškumui (projekto nr. 2018-1-LT01-KA104-046906).

Resource Details
Resource author
Alma Masevičienė, Marija Pečiulytė
Type of resource
Other
Country
Publication Date
Language of the document
Login (0)

Login or Sign up to join the conversation.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!