News
News

Webinarium EPALE: „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”. Nowy projekt FRSE

W czasie webinarium  dr Monika Gromadzka i Monika Wojciechowska opowiedzą o nowym projekcie FRSE, w ramach którego już tej jesieni będzie można starać się o dofinansowanie na szczególnie ważne działania w obszarze wsparcia i  edukacji dorosłych.

a

 

Baner_platforma_web_1135x423_27_06_final_export

a

Celem projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” jest wypracowanie i przetestowanie innowacyjnych modeli trzystopniowego wsparcia edukacyjnego dla osób z niskimi umiejętnościami podstawowymi.

W ramach otwartego konkursu zostaną wyłonieni grantobiorcy, którzy otrzymają dofinansowanie na opracowanie i przetestowanie ww. modeli wsparcia.

Najlepsze metody wsparcia otrzymają rekomendacje i mają szansę na włączenie opracowanych modeli do systemowych działań krajowych na rzecz poprawy umiejętności podstawowych dorosłych Polaków. 

Jeśli zamierzasz  aktywnie wspierać, bądź już pracujesz z osobami z niskimi umiejętnościami podstawowymi lub grupami defaworyzowanymi, ten projekt może być właśnie dla Ciebie!

  

Podczas webinaru poznasz:

  • główne założenia projektu Szansa- nowe możliwości dla dorosłych;
  • definicję umiejętności podstawowych przyjętą w tym projekcie;
  • warunki, które musi spełnić grantobiorca;
  • wysokość dofinansowania;
  • harmonogram projektu.

  

Sprawdź zasady i przygotuj się na jesień!

Zobacz nagranie!

  

27 czerwca 2019 r., godz. 11.00. Webinarium poprowadzą dr Monika Gromadzka i Monika Wojciechowska

Organizatorzy: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Krajowe Biuro EPALE.

Partnerem projektu jest Instytut Badań Edukacyjnych.

Zapraszamy do rejestracji na Webinarium EPALE: Formularz rejestracyjny (link is external)

  

  ***

Monika_gromadzka_0

dr Monika Gromadzka - Doktor nauk społecznych, wykładowca akademicki, trener, konsultant w zakresie efektywności osobistej. W pracy naukowej zajmuje się przede wszystkim tematyką edukacyjnych formy wspierania rozwoju, orientacji temporalnych i ich wpływu na rozwój osobisty jednostki oraz kulturą popularną. Jest członkinią Rady Redakcyjnej czasopisma naukowego „Studia Dydaktyczne” oraz ESREA (European Society for Research on the Education of Adults) i ATA (Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego).

   

   

M_wojciechowska_0

Monika Wojciechowska - Koordynator merytoryczny projektu Szansa – nowe możliwości dla dorosłych. Andragog, z wieloletnim doświadczeniem w realizacji projektów związanych z formalną edukacją dorosłych i wspieraniem nauczycieli osób dorosłych. Istotny element mojej pracy zawodowej stanowiło również wykorzystanie metod i technik kształcenia na odległość w edukacji zawodowej i ustawicznej.

  

    

Webinarium EPALE – cykl spotkań on-line, których celem jest promowanie wysokiej jakości uczenia się dorosłych w Europie. Spotkania, kierowane do kadry edukacji dorosłych, są okazją do wymiany doświadczeń, a przez to do doskonalenia kompetencji zawodowych.

Login (1)

Login or Sign up to join the conversation.

Want to write an article ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Latest Discussions

EPALE Discussion on the Future of Skills

Join us to share your views on what the future of basic skills should look like!

More

EPALE discussion: Artificial Intelligence and Adult Education

The role of AI in Adult Education: is it a help or a hindrance to adult learners?

More

EPALE discussion: Transformative learning and life skills

Tell us yours about transformative learning and life skills!

More