Skip to main content
Event Details
5 Oct
2017

Mezinárodní konference k podpoře výuky cizích jazyků již pošesté

Czech Republic
Praha
to

V návaznosti na předchozí mezinárodní konference zaměřené na podporu výuky cizích jazyků pořádají Ministerstvo školství a Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) ve spolupráci se zahraničními kulturními instituty a zastoupením Evropské komise v ČR již 6. mezinárodní konferenci k podpoře výuky cizích jazyků. Během 5. a 6. října jste všichni srdečně zváni do kinosálu Francouzského institutu v Praze.

Letošní ročník je zaměřen na profesní rozvoj vyučujících, mezinárodní spolupráci a srovnání se zkušenostmi ze zemí EU. Do diskusního fóra se vůbec poprvé zapojili kromě Goethe Institutu a Francouzského institutu také zástupci Britské rady, Institutu Cervantes a Italského institutu v Praze. Novinkou je tematický diskusní blok věnovaný otázkám pregraduálního vzdělávání a přípravy budoucích učitelů cizích jazyků v kontextu potřeb školní praxe jak začínajícího, tak i pokročilého, resp. zkušeného učitele. Ten se musí vypořádat s celou řadou didaktických a pedagogických výzev týkajících se nikoliv pouze samotné výuky cizího jazyka, ale i širokého okruhu dalších témat a kompetencí (CLIL a výuka cizích jazyků napříč předměty, výuka odborných cizích jazyků na středních školách, výuka cizího jazyka u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zavádění digitálních technologií do výuky, měnící se role učitele, profil učitele cizího jazyka atd.).

V druhém dni konference se uskuteční řada workshopů a seminářů pro učitele angličtiny, francouzštiny, němčiny, italštiny a španělštiny, které budou doplněny nabídkou průřezových témat k využití digitálních technologií a práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami při výuce cizích jazyků.

Event Details
Status
As planned
Event type
Conference
Event website
Organiser type
NSS event
Organiser name
Národní institut pro další vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Registration URL
Contact details
Mgr. Tatiana Feketeová - feketeova@nidv.cz
Attending fee
Off

Login or Sign up to join the conversation.

Have an event in mind?

Don’t hesitate to do so! Click the link below and suggest an event now!

Latest Discussions

What kind of job description for an adult education centre manager?

It is lonely at the top of an adult education centre. This feeling is not formulated in the job description for the position of manager of an adult education centre.
This is a call to share your job description - whatever the format is- and an invitation to share feelings about loneliness, or others, at the top of an adult education centre.

More

Say No to Substance!

The main objective of the project was to increase the competence of youth workers in preventing addiction.
Specific objectives of the project were:
To inform youth workers about counseling for adolescents and addiction illness and monitoring young people at risk.
To reduce trial, start and use rates of drug in partner regions.
To teach youth workers ways of early intervention in risk groups.
To increase cooperation between local and transnational institutions on substance addiction prevention.

More