Skip to main content
Event Details
22 Jun
2021

Medzinárodný workshop - Digitálne občianstvo prostredníctvom jazykového vzdelávania

Remote Event
to

Euróspke centrum pre moderné jazyky Rady Európy realizuje v dňoch 22. - 23. júna 2021 medzinárodný workshop - Digitálne občianstvo prostredníctvom jazykového vzdelávania s možnou účasťou zástupcu SR. 

Profil účastníka: učiteľ, školiteľ učiteľov, vysokoškolský pedagóg, tvorca jazykovej politiky. .

Medzinárodných workshopov Európskeho centra pre moderné jazyky Rady Európy sa pravidelne zúčastňuje jeden zástupca za členskú krajinu ECML. Záujemcovia o účasť na workshope, ktorí zodpovedajú stanovenému profilu účastníka a majú odborné zázemie v danej téme konkrétneho projektu, môžu kontaktovať národnú nominačnú autoritu za SR so žiadosťou o bližšie informácie o možnej účasti. Pracovným jazykom workshopov je anglický jazyk.

Predpokladá sa, že uvedené worskhopy budú realizované formou on-line. V prípade prezenčnej formy workshopu sú cestovné náhrady (cestovné, ubytovanie, stravné) hradené pozývajúcou organizáciou, t.j. Európskym centrom pre moderné jazyky Rady Európy.

Event Details
Status
As planned
Event type
Professional development event
Organiser type
Other event
Contact details
Christian Ollivier, France
www.ecml.at/elangcitizen
Target group
Academics, students, researchers in andragogy
Adult learning networks & organisations
Projects & partnerships
Policy makers
Media professionals
Attending fee
Off

Login or Sign up to join the conversation.

Have an event in mind?

Don’t hesitate to do so! Click the link below and suggest an event now!

Latest Discussions

EPALE Discussion: Active Ageing and Life Transitions

What is challenging about life transitions? How could Intergenerational learning help with Active Ageing and Life Transitions?

More

EPALE Discussion: News media literacy for adults – why is it important right now?

Share your views with regards to news media literacy for adults!

More

Pre-school education and parental cooperation during the Covid-19 crisis period. How important actually is this cooperation?

Lockdown, State of emergency, and restrictions have imposed new obligations on each individual. Families with children in pre-primary and primary schools are particularly concerned.

More