Skip to main content
Event Details
9 May
2017

Læring i praksis

Denmark
Odense
to

Lige nu er praksis et centralt tema i læringsdiskussionen. Voksenpædagogisk Forum inviterer til en konference, som går i dybden med praksislæringens potentialer og udfordringer på arbejdspladsen og i uddannelserne.

På konferencen rejses spørgsmål som:• Hvorfor er praksis lige nu et centralt tema i læringsdiskussionen?• Har praksis et andet pædagogisk potentiale end fx traditionel skoleundervisning?• Hvordan fremmer man læring i praksis både på private og offentlige arbejdspladser?• Hvad kan data om praksis egentligt lære os om praksis?

DFS er med i arbejdsgruppen bag konferencen og fungerer som tovholder på en workshop, hvor Ungdomsskolernes heltidsundervisning i Københavns Kommune præsenterer et effektmålingssystem, som kan bruges til at fremme social og personlig kompetenceudvikling.

Tid: Tirsdag d. 9. maj 2017 kl. 9.30 - 16.00

Sted: UCL Campus Odense, Niels Bohrs Allé 1 5320 Odense M

Pris: 550,00 kr. ex. Moms (687,50 kr. inkl. moms) Prisen inkluderer forplejning

Tilmelding

Tilmeldingsfrist: 1. maj 2017

Kontakt og yderligere information: Studentermedhjælp Laila Vetterlain: lanh@edu.au.dk

Voksenpædagogisk ForumVoksenpædagogisk Forum er et tværsektorielt netværk. Både praktikere, forskere, uddannelsespolitiske parter m.fl. er repræsenteret i forummet, som fungerer som et skæringspunkt for drøftelser om udvikling af voksenpædagogik, voksenuddannelse og -læring.Voksenpædagogisk Forum har to hovedaktiviteter – et efterårsseminar med repræsentanter fra de forskellige uddannelsesområder og en forårskonference, som er åben for alle interesserede.

Event Details
Status
As planned
Event type
Professional development event
Organiser type
Other event
Attending fee
Off

Login or Sign up to join the conversation.

Have an event in mind?

Don’t hesitate to do so! Click the link below and suggest an event now!

Latest Discussions

EPALE Discussion: developing skills for a healthy life in the COVID era!

Take part to the discussion and be ready for the livestream!

More

EPALE Discussion: have your say on EPALE 2021 Thematic Focuses!

We invite you to enrich what is set to be an intense year ahead with your contributions and expertise! Let's start by taking parto in this online discussion. The online discussion will take place Tuesday 9 March 2021 from 10 a.m. to 4 p.m. CET. The written discussion will be introduced by a livestream with an introduction to the 2021 Thematic Focuses, and will be hosted by Gina Ebner and Aleksandra Kozyra of the EAEA on the behalf of the EPALE Editorial Board.

More

Teaching methods to stimulate critical thinking in foreign language lessons

What experiences do you have with developing and stimulating critical thinking in your foreign language lessons? 
More