Skip to main content
Event Details
21 May
2021

Grupi psühholoogilise arengu faasid ja võimalused nende suunamisel

Estonia
Tallinn

Grupi psühholoogilise arengu faasid ja võimalused nende suunamisel on ESAL sisekoolitaja arenguprogrammi V moodul, kus koolitajaks on Koidu Tani-Jürisoo. Sisekoolitaja arenguprogramm "Lihvitud teemant" on koostatud spetsiaalselt organisatsioonide sisekoolitajatele - spetsialistidele ja juhtidele, kes oma töö iseloomust tulenevalt peavad oma teadmisi ja kogemusi edasi andma ka kolleegidele. Osalejatel on võimalik osaleda kas terves programmis või valida üksikud moodulid, milles soovitakse enda teadmisi ja oskusi lihvida.

Koolitusprogrammis jagavad teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi viis koolitajat - praktikud organisatsioonidest, õppejõud ülikoolidest, professionaalsed koolitajad koolitusfirmadest.Teemade osas läbitakse peamised koolitaja kompetentsi ja koolitusprotsessi toetavad valdkonnad. Arenguprogrammi moodulid on läbitavad ka eraldiseisvatena.

Koolitusprogrammi V moodul: Grupi psühholoogilise arengu faasid ja võimalused nende suunamisel ajakava ja teemad:

9.45-10.00  Kogunemine ja hommikukohv

10.00-11.45  Grupi psühholoogilised arengufaasidHäälestumine grupile ja teemaleGrupi psühholoogilise arengu faasid3 protsessi koolituse läbiviimiselSõltuvusfaasi ilmingud, grupiliikmete emotsionaalne seisund selles faasisKoolitaja võimalused selle faasi ettevalmistamisel ja kujundamisel

11.45-12.00  Kohvipaus

12.00-13.45  Grupi ja koolitaja koostööGrupi soojendamine, tutvumisharjutused ning nende läbiviimineGrupiliikmete ootuste ja eesmärkide väljaselgitamine sõltuvusfaasisKoolitaja selge eneseväljendamise oskusedKonfliktifaas ja grupiliikmete vajadused selles faasisVastupanu mõiste, ilmnemine, liigid; vastupanu ennetamise ja mõjutamise viisidKoolitaja erinevad käitumisviisid ja nende mõju grupiliikmete tegevusele

13.45-14.30  Lõuna

14.30-16.15 Ebakohase käitumise eesmärgid ja sellega toimetulekEbakohase käitumise eesmärgid ja sellega toimetulekEraldumis- ja koostööfaasi ilmingud ning koolitaja võimalused nendes faasides

Eesmärk: Teadvustada koolitusgrupi psühholoogilise arengu faase ning 3 protsessi juhtimist koolitusel; õppida tundma koolitusel esile kerkiva vastupanu põhjusi ja selle mõjutamise viise; kogeda kaasaegseid täiskasvanuõppe meetodeid ning reflekteerida nende mõju ja kasutatavust.

Õpimeetodid: lühiloeng, arutelud, paaris- ja rühmatööd

Sihtrühm: sisekoolitajad (organisatsioonide juhid ja spetsialistid)

Toimumiskoht: Park Inn by Radisson Central Tallinn (Narva mnt 7c, Tallinn)/ kontaktkoolituste piirangute korral toimub koolitus Zoom keskkonnas virtuaalselt

Koolitaja: Koidu Tani-Jürisoo.

Event Details
Status
As planned
Event type
Professional development event
Event website
Organiser type
Other event
Organiser name
Eesti Sisekoolituse Arendamise Liit (ESAL)
Registration URL
Contact details
info@sisekoolitus.eu
Target group
Academics, students, researchers in andragogy
Adult learning networks & organisations
Theme addressed
Expected (learning) outcomes
Koolituse tulemusena osaleja:
• omab ülevaadet koolitusgrupi psühholoogilise arengu faasidest;
• teadvustab kolme protsessi juhtimist koolitusel ning reflekteerib enda tegevust koolitajana;
• teab koolitusel esile kerkiva vastupanu põhjusi ja selle mõjutamise viise;
• tunneb koolitaja erinevate käitumisviiside mõju grupiliikmete tegevusele;
• on kogenud kaasaegseid täiskasvanuõppe meetodeid ning reflekteerinud nende mõju ja kasutatavust.
Attending fee
On

Login or Sign up to join the conversation.

Have an event in mind?

Don’t hesitate to do so! Click the link below and suggest an event now!

Latest Discussions

EPALE Discussion: developing skills for a healthy life in the COVID era!

Take part to the discussion and be ready for the livestream!

More

EPALE Discussion: have your say on EPALE 2021 Thematic Focuses!

We invite you to enrich what is set to be an intense year ahead with your contributions and expertise! Let's start by taking parto in this online discussion. The online discussion will take place Tuesday 9 March 2021 from 10 a.m. to 4 p.m. CET. The written discussion will be introduced by a livestream with an introduction to the 2021 Thematic Focuses, and will be hosted by Gina Ebner and Aleksandra Kozyra of the EAEA on the behalf of the EPALE Editorial Board.

More

Teaching methods to stimulate critical thinking in foreign language lessons

What experiences do you have with developing and stimulating critical thinking in your foreign language lessons? 
More