European Commission logo
Create an account
Event Details
3 Oct
2018

България организира Национален заключителен форум за Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE)

Bulgaria
Plovdiv
to

Министерството на образованието и науката във функциите си на Национално звено за подкрепа (НЗП) на EPALE в България организира Национален заключителен форум. Основна цел на събитието е промотирането на Платформата и стимулирането на заинтересованите страни и професионалистите да се ангажират с този уникален европейски електронен портал.

Форумът ще се проведе на 3 и 4 октомври 2018 г. в гр. Пловдив. Той ще бъде част от основното събитие, свързано с ученето през целия живот, което се провежда ежегодно в България – Националните дни за учене през целия живот. Очаква се форумът да има реален принос към една от стратегическите цели на EPALE: изпълнението на Европейската програма за учене на възрастни. Проявата ще осигури неповторимо пространство за сътрудничество, обмяна на опит, ресурси и добри практики както на европейско, така и на национално равнище.

Предварителната програма на форума предвижда да бъде представена общата картина на взаимодействие със заинтересованите страни в сектора за учене на възрастни, както и дебатиране на конкретни проблеми и предизвикателства в неговото развитие. Ще бъдат отчетени резултатите от изпълнението на Комуникационната стратегия за периода 2017-2018 г., както и бъдещите дейности за национална подкрепа през новия двугодишен период 2019-2020 г. Както и по време на други събития, организирани от НЗП, форумът ще предостави възможности за представяне на добри европейски, национални, регионални и местни практики за учене на възрастни. Ще бъдат представени разнообразни дискусионни позиции на авторитетни представители в областта на ученето през целия живот, представени чрез публични лекции и други формати за дебат и взаимодействие.

Освен заключителното събития на НЗП в България, в рамките на Пловдивските дни за учене през целия живот ще бъде организирано изложение на институции и организации за учене на възрастни, както и церемония за връчване на награди за принос в сектора за учене на възрастни през 2018 г.

Очаква се гости на събитията да бъдат и представители на националните координатори за учене на възрастни и на националните звена за подкрепа на EPALE от други европейски държави и по специално от Турция, Белгия и Македония.

Форумът е основно събитие на НЗП за EPALE в България. То се осъществява по проект № 580005-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS „EPALE Национални звена за подкрепа (НЗП)”, финансиран с подкрепата на Програмата на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта „Еразъм +”.

Event Details
Status
As planned
Event type
Conference
EU project nr.
Проект № 580005-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS „EPALE Национални звена за подкрепа (НЗП)
Organiser type
NSS event
Organiser name
NSS Bulgaria
Contact details
Valentina Deykova – Project Manager - v.deikova@mon.bg;
Iva Nikolova - Administrative issues - iv.nikolova@mon.bg
Number of delegates
> 200
Target group
Adult learning networks & organisations
Projects & partnerships
Policy makers
Aims and objectives
Промотиране на EPALE и стимулиране на заинтересованите страни и професионалистите в сектора за учене на възрастни в България да се ангажират с Платформата
Expected (learning) outcomes
Популяризиране на ползите от ученето на възрастни за личностно и професионално развитие на всеки български гражданин
Attending fee
Off

Login or Sign up to join the conversation.

Have an event in mind?

Don’t hesitate to do so! Click the link below and suggest an event now!

Latest Discussions

Project Organization of the Manager's School for adult education and training

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe in partnership with Slovenski Gradbeni Grozd, Gospodarsko Interesno Zdruzenje
is implementing the project:
"Organization of the School of Managers for the purpose of vocational education and training of adults"

More

The Truth about Cross Cultural Management

Lets talk about the "art of getting out of trouble as fast as you got in it"!

More