European Commission logo
Create an account
Event Details
27 Nov
2023

Abilități TIC pentru educatori

Italy
Palermo
to

Abilitățile TIC sunt cerute de toate întreprinderile și educatorii din lumea actuală. Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) are potențialul de a transforma procesele de predare și învățare. Potrivit unui studiu recent realizat în țările OECD, studenții sunt mai pregătiți în utilizarea tehnologiei decât profesorii; o discrepanță inerentă între cunoștințele elevilor și utilizarea TIC cu abilitățile profesorului de a utiliza TIC. Acest lucru sugerează că lipsa de experiență a profesorilor și deficiențele abilităților pot fi adesea un factor fundamental care împiedică eficacitatea utilizării TIC în educație. Același studiu relevă faptul că cele mai eficiente utilizări ale TIC sunt cele în care profesorul, ajutat de TIC, poate provoca înțelegerea și gândirea elevilor, iar acest lucru se poate face prin discuții la clasă întreagă și / sau ateliere individuale / în grupuri mici folosind TIC .

În zilele noastre, este larg acceptat că utilizarea TIC-urilor nu ar trebui să vizeze transformarea completă a practicilor profesorilor în sine, ci mai degrabă să permită și să sprijine trecerea de la stilurile tradiționale de predare „centrate pe profesor” la metode mai „centrate pe cursanți”. Cu alte cuvinte, a face pe fiecare dintre studenți să fie activi și pe deplin implicați. Cursul „Competențe TIC pentru educatori” este conceput pentru a permite participanților să își îmbunătățească practicile de predare prin utilizarea unor instrumente specifice TIC, cum ar fi tablele inteligente, conferințe web și seminarii web, printre altele, creând astfel o sală de clasă „centrată pe cursant”. Acesta este un curs ideal pentru toți profesorii, educatorii și formatorii interesați de dezvoltarea profesională continuă (CPD).

Cursul de formare are o durată de 5 zile și poate fi finanțat prin programul Erasmus + KA1 (mobilitatea personalului).

Event Details
Status
As planned
Event website
Organiser type
Other event
Target group
Academics, students, researchers in andragogy
Adult learning networks & organisations
Aims and objectives
1. Ghidarea participanților în realizarea rezultatelor învățării
2. Oportunități de a reflecta asupra propriei practici
3. Implementarea conținutului cursului în propriile săli de clasă
4. Dezvoltarea abilităților digitale și alfabetizarea cursanților
5. Furnizarea unui set de instrumente tehnologice pentru educatori și îmbunătățirea nivelului de competențe cheie și abilități TIC
6. Accesul la o varietate de resurse on-line pentru a promova bune practici în educație
7. Împărtășirea celor mai bune practici, idei și materiale între colegii din UE
Expected (learning) outcomes
1. Oferirea de suport tehnic elevilor într-o manieră sigură
2. Acumularea de experiență în utilizarea TIC pentru a sprijini învățarea și predarea, crearea și implementarea propriilor soluții de e-learning
3. Pregătirea pentru a deveni un utilizator încrezător al TIC într-o gamă largă de medii și aplicații
4. Obținerea unei atitudini pozitive față de partajarea practicilor în cadrul propriului loc de muncă și a unei capacități de promovare a utilizării TIC ca factor de stimulare a creșterii calității și relevanței educației la toate nivelurile.
5. Înțelegerea și recunoașterea riscurilor legate de instrumentele pe care le folosim în TIC.
Recognition / certification of participation
1. Certificat de participare și certificat de competență
2. Certificate de mobilitate Europass
Attending fee
On
Themes addressed

Login or Sign up to join the conversation.

Have an event in mind?

Don’t hesitate to do so! Click the link below and suggest an event now!

Latest Discussions

KA2 PROJECT IDEA - Digital accessibility for people with disabilities

Our project aims to respond to the challenges of digital accessibility for all and more specifically for the most vulnerable people.

More