Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ετικέτες

Ετικέτες

Learner Support Theme
Εκπαιδευόμενοι

Δικαιούχοι που λαμβάνουν γνώση διαμέσου μαθημάτων, μελέτης, πρακτικών ασκήσεων και άλλων μεθόδων

Learning environments Theme
Περιβάλλοντα

Οι τοποθεσίες, φυσικές ή διαδικτυακές, τα περιεχόμενα και οι κουλτούρες στο πλαίσιο των οποίων διδάσκουν και καταρτίζουν οι εκπαιδευτές ενηλίκων

Life skills Theme
Δεξιότητες

Η ικανότητα να κάνει κάποιος καλά κάτι σε ένα συγκριμένο τομέα που προκύπτει από την γνώση, πρακτική και νοοτροπία του.

Policy Theme
Πολιτική

Πλαίσια, χρηματοδότηση και προγράμματα που υιοθετούν κοινούς στόχους και διαδικασίες στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων

Quality Theme
Ποιότητα

Το επίπεδο δεξιότητας ή τα πρότυπα που επιτεύχθηκαν από μια εκπαιδευτική δραστηριότητα, υλικό ή πρόγραμμα