chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Ηλεκτρονική Πλατφόρμα για την Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ευρώπη

Βέλτιστες πρακτικές έρευνας και αξιολόγησης

Πόροι

| 2 Ιούλιος 2020
| από Katre Savi

Energeetika ja kaevandamise valdkonna tööjõu- ja oskustevajaduse prognoos (OSKA) valmis 2017. aasta esimeses pooles.

Energeetika ja kaevandamine (EK) on kiiresti arenev, kõrge lisandväärtusega, innovaatiline ning riigi ja majanduse toimimiseks väga oluline ressursside ja nutika spetsialiseerumisega seonduv valdkond. Valdkonnas kasvab vajadus inseneride ja tehnikute järele, samas lihttöötajate arv väheneb. 

Πόροι

| 2 Ιούλιος 2020
| από Botez Corina

Lucrarea denumită „The importance of being vocational challenges and opportunities for VET in the next decade” pregătită de Cedefop și ETF, urmărește să informeze etapele următoare în procesul de elaborare a politicilor în domeniul educației și formării profesionale (VET) la nivelul UE, inclusiv a declarației de la Osnabruck, care ar trebui să fie discutată de miniștri în toamna anului 2020.

Ιστολόγιο

| 2 Ιούλιος 2020
| από Beata Ciężka

Sekcja „Archeo” nie ustaliła jednoznacznie, czy starożytni Rzymianie robili ewaluację, ale jeżeli tak, to na pewno rozumieli ją nieco inaczej niż my współcześnie – pojęcia, którymi się posługiwali nie budzą skojarzeń z oceną, ale z funkcjami rozwojowymi ewaluacji. Tekst prezentuje te i inne ciekawostki historyczne dotyczące ewaluacji.

Πόροι

| 1 Ιούλιος 2020
| από Katre Savi

Keemia-, kummi-, plasti- ja ehitusmaterjalitööstuse valdkonna tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoos (OSKA) valmis 2017. aasta esimeses pooles.

Keemia-, kummi-, plasti- ja ehitusmaterjalitööstuse (KKPE) valdkond on oluline ressursside ja nutika spetsialiseerumisega seonduv valdkond, kus riik panustab oluliselt ka teadus- ja arendustegevusse.

KKPE valdkonna ettevõtted moodustavad umbes 1% kõigist Eesti ettevõtetest ja 8% töötleva tööstuse ettevõtetest.

Πόροι

| 1 Ιούλιος 2020
| από Katre Savi

Ehituse tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoos (OSKA) valmis 2017. aastal.

Ehituse valdkonna tööjõu- ja oskuste vajaduse uuringus käsitleti valdkonna tegevusaladena hoonete ja rajatiste ehitust, eriehitustöid ning arhitekti- ja inseneritegevusi.

Δευτέρα 25 Ιανουάριος 2021 to Παρασκευή 29 Ιανουάριος 2021, Switzerland

Reuniune tehnică privind viitorul muncii în sectorul educației în contextul învățării pe tot parcursul vieții, abilități și Agenda pentru un mediu al muncii decent

În cadrul reuniunii se va discuta despre problemele de muncă și profesionale referitoare la personalul educațional în contextul învățării pe tot parcursul vieții, competențele și agenda muncii decente, cu scopul de a adopta recomandări pentru acțiuni viitoare.

Se va pune accentul pe impactul tehnologiei, cerințele pieței forței de muncă și tendințele globale în activitatea persoanelor din sectorul educației.

Τετάρτη 1 Ιούλιος 2020 to Πέμπτη 9 Ιούλιος 2020

Summit-ul global al OIM privind COVID-19 și lumea muncii - Construirea unui viitor mai bun al muncii

Organizația Internațională a Muncii organizează un Summit Global virtual pentru a aborda impactul COVID-19 asupra lumii muncii.

Νέα

| 30 Ιούνιος 2020
| από Marica Ognjenovic

WAVE mreža je evropska mreža ženskih organizacija koja je fokusirana na eliminaciju nasilja nad ženama i djecom. Osnovana je 1994. godine, a sada je čini više od 150 organizacija članica. STEP UP! kampanja je evropska kampanja WAVE mreže, kojom se promovišu napori za zaustavljanje nasilja nad ženama, podižući svijest o ovom problemu i zaštiti žena i djevojaka sa iskustvom nasilja.

Deutscher Bildungsbericht 2020 - Ausschnitt des Covers - DIPF

Ιστολόγιο

| 30 Ιούνιος 2020
| από Sorin Angheluta

Cum arată educația pe parcursul întregii vieții în ceea ce privește întregul spectru educațional și ce provocări și probleme generale pot fi identificate în educație? Raportul național german privind educația compilează informații actualizate pentru părțile interesate din mediul academic, politică și practicile educaționale.

Νέα

| 30 Ιούνιος 2020
| από Botez Corina

CEDEFOP, Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale, oferă stagii cu durata de 9 luni pentru tineri care au finalizat studii universitare, dar și pentru doctoranzi sau persoane care, conform principiului de învăţare pe tot parcursul vieţii, au obţinut recent o diplomă universitara şi sunt la începutul unei noi cariere profesionale. Perioadele de stagiu implică experienţă de lucru într-unul din departamentele CEDEFOP şi se derulează în fiecare an de la 1 octombrie şi până la sfârşitul lui iunie.

Τρίτη 1 Σεπτέμβριος 2020 to Παρασκευή 4 Σεπτέμβριος 2020

World Education Leadership Symposium and Network

Die weltweite Konferenz mit über 700 Teilnehmenden aus 60 Länder von fünf Kontinenten richtet sich an Lehrende und Forschende aus allen Bildungsbereichen. Im Fokus steht der aktuelle und zukünftige Umgang mit COVID-19 und Durchführung von Lehrveranstaltungen.

Henrik Zipsane

Ιστολόγιο

| 29 Ιούνιος 2020
| από Györgyi Bajka

Henrik évek óta örökségvédelmi és kulturális szervezeteknél. Kulturális és felnőttképzési szakértőként az elmúlt években a kutatásai elsödleges fókuszában az áll, hogy hogyan hasznosítható a regionális fejlesztés és az egész életen át tartó tanulás során. Ha többet szeretne megtudni arról, hogyan álltak helyt a múzeumok a járvány idején, olvassa el Henrik Zipsane történetét.

 

He is an expert on culture and adult education and in recent years his research has primarily centred on issues related to the use of heritage in regional development and lifelong learning. To learn more about museums during the COVID-19 era, here is Henrik Zipsane's story.

Deutscher Bildungsbericht 2020 - Ausschnitt des Covers - DIPF

Ιστολόγιο

| 29 Ιούνιος 2020
| από EPALE Deutschland

What does life-long education look like in connection with the entire educational spectrum and what challenges and general problems can be identified in education? The German national report on education compiles up-to-date information for stakeholders in academia, educational policy and practice.

Πόροι

| 29 Ιούνιος 2020
| από Katre Savi

Sotsiaaltöö tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoos (OSKA) koostati 2016. aastal.

OSKA sotsiaaltöö valdkond keskendus tööjõu ja oskuste vajaduse prognoosimisele hooldustöö ja tegevusjuhendamise, sotsiaaltöö ja nõustamise ning lapsehoiu valdkondades.

Eestis toimuvad demograafilised muutused: sündimus on vähenenud, eluiga aga pikeneb. Sotsiaalsektoris on ette näha eakatele suunatud teenuste vajaduse kasvu, samas kui tööealise elanikkonna osa kahaneb.

Πόροι

| 29 Ιούνιος 2020
| από Katre Savi

Metsanduse ja puidutööstuse tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoos (OSKA) koostati 2016. aastal.

OSKA metsanduse ja puidutööstuse valdkonna uuringus prognoositi tööjõu- ja oskuste vajadust metsamajanduse ja metsavarumise, mööbli tootmise, paberi ja pabertoodete tootmise ning puidutöötlemise ja puittoodete tootmise valdkondades.

Πόροι

| 29 Ιούνιος 2020
| από Katre Savi

Metalli- ja masinatööstuse tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoos (OSKA) koostati 2016. aastal. 

Eestis tegutseb üle 2000 metalli- ja masinatööstuse ettevõtte. Valdkonna suurimaks haruks on metallitööstus, mis on tootmismahult toiduainetööstuse ja puidutööstuse järel üks suuremaid tööstusharusid. Masinaehitus on samas üks Eesti olulisematest majanduse kasvuvaldkondadest ning enamuse sektori müügist moodustab eksport. Eesti siseturg on tähtsam masinate ja seadmete remondis ja paigalduses ning metalltoodete tootmises.

Πόροι

| 29 Ιούνιος 2020
| από Katre Savi

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoos (OSKA) valmis 2016. a. alguses.

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) võimaluste kasutamine kõigis majanduse valdkondades on üks olulisemaid Eesti majanduse arenguvõimalusi. IKT võimaldab tõsta traditsiooniliste majandusharude konkurentsivõimet ja aidata kaasa majanduse struktuuri muutmisele.

Πόροι

| 29 Ιούνιος 2020
| από Katre Savi

Arvestusala tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoos (OSKA) valmis 2016. a alguses ning keskendus tööjõu ja oskuste vajaduse prognoosimisele raamatupidamise ning sisese ja välise audiitortegevuse valdkondades.

Nutikate masinate ja infosüsteemide kasutuselevõtuga koos väheneb vajadus lihtsama ja rutiinsema raamatupidamisliku töö järgi. Samal ajal oodatakse valdkonda magistritasemel haridusega töötajaid, kes suudavad tänaste majandusandmete pealt tuleviku prognoosida, et sellega olla järjest enam tõsiselt võetavaks toeks majandusotsuste langetamisel.

Πόροι

| 29 Ιούνιος 2020
| από JESUS CANCA LARA
Un grupo de investigadores de las Universidades de Granada y Málaga, coordinado por el profesor e investigador de la UGR en la ciudad de Ceuta, Fernando Trujillo, analizan el “Panorama de la educación en España tras la pandemia del COVID-19".
Henrik Zipsane

Ιστολόγιο

| 29 Ιούνιος 2020
| από EPALE Österreich
Henrik ist seit vielen Jahren in der Erwachsenenbildung tätig mit dem Schwerpunkt im Bereich des Kulturerbes und auf Projekten im Rahmen von Programmen der Europäischen Union und des Nordischen Rates. In den letzten Jahren konzentrierte sich seine Forschung hauptsächlich auf Fragen im Zusammenhang mit der Nutzung des Erbes in der regionalen Entwicklung und im Bereich des lebenslangen Lernens. Um mehr über Museen während COVID-19 zu erfahren, hier die Geschichte von Henrik Zipsane.

Πόροι

| 26 Ιούνιος 2020
| από Thierry Ardouin

Le Centre Inffo, dans sa collection « Dossiers documentaires » propose dossier qui reprend un ensemble d’articles, d’exemples et de réflexions sur la gestion, la gouvernance et les évolutions des organismes de formation.

Πόροι

| 26 Ιούνιος 2020
| από Katre Savi

OSKA ärindushariduse 2020. aasta aprillis valminud metaanalüüs pakub tervikpilti ärinduse ja halduse ning majandusteaduse õppe vaatepunktist. Analüüs annab ülevaate õppes toimunud muutustest ja arengust ning koondab ja sünteesib varasemate OSKA uuringute põhjal ärinduse ja halduse ning majandusteaduse erialadega seotud kutsealade tööturunõudluse ning nõudluse-pakkumise tasakaalu hinnangu.

Πόροι

| 25 Ιούνιος 2020
| από Redaktion Deuts...

Wie nutzen Unternehmen die Kurzarbeit aufgrund der Pandemie? Ein Drittel der Unternehmen nutzt die Kurzarbeit für Weiterbildung ihrer Beschäftigten. Dabei entscheidend ist der Wunsch, seine Fachkräfte zu halten und für zukünftige Aufgaben vorzubereiten. Dem Wunsch stehen häufig jedoch eingeschränkte finanzielle Ressourcen gegenüber.

Henrik Zipsane

Ιστολόγιο

| 24 Ιούνιος 2020
| από Camille POIRAUD

Henrik travaille depuis de nombreuses années en lien avec l'éducation des adultes, au sein d'organisations du patrimoine culturel. Ces dernières années, ses recherches se sont principalement concentrées sur les questions liées à l'utilisation du patrimoine dans le développement régional et la formation tout au long de la vie. Pour en savoir plus sur les musées à l'époque du COVID-19, voici l'histoire d'Henrik Zipsane.

Τρίτη 23 Ιούνιος 2020, Germany

Coordinator in Monitoring & Evaluation (M&E)

Development Cooperation – Humanitarian Aid

 • Evaluation (M&E) in Development Cooperation (DC and Humanitarian Assistance (HA)
 • Bookkeeping, Fundraising, Financial Reporting and Audit
 • Project Management in DC and HA
 • Methods, Tools of Communication & Presentation
 • Internship in companies or institutions / (12 weeks)

Programme periods:

January – July

May – November

Τρίτη 23 Ιούνιος 2020, Germany

Koordinator/in für Klimaschutz & Ressourcenmanagement (KUR)

 • Projektmanagement / Workshop
 • Regenerative Energie / Energiemanagement / Energietechnik
 • Wassermanagement / Biol. Abwasserbehandlung
 • Ressourcenmanagement / Biol. Abfallwirtschaft
 • Klimaschutz / Workshop
 • Umweltrecht
 • Qualitätsmanagement -ISO 9000ff-
 • Kommunikation und Präsentation
 • Praktikum in Unternehmen und Institutionen (3 Monate)

Programmzeitraum:

Januar – Juli

Mai – November

Τρίτη 23 Ιούνιος 2020, Germany

Koordinator/in für Erneuerbare Energien & Energiemanagement (KEE)

 • Energiemanagement
 • Regenerative Energien: Wind- Solar- Biomasse
 • E-Mobilität und Nachhaltige Mobilität
 • Projektmanagement / Workshop
 • Qualitätsmanagement -ISO 9000 ff-
 • Energiemanagement – ISO 50001 / Workshop
 • Klimaschutz / Ressourcenmanagement
 • Kommunikationstechniken & Präsentation
 • Praktikum in Unternehmen und Institutionen (3 Monate)

Programmzeitraum:

Januar – Juli

Mai – November

September – März

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Βέλτιστες πρακτικές έρευνας και αξιολόγησης