chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Ηλεκτρονική Πλατφόρμα για την Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ευρώπη

Διασφάλιση ποιότητας

Πόροι

| 12 Ιούλιος 2020
| από Stanisław Augustyn

Podsumowanie

projektu Erasmus+ „Lepszy start – europejskie praktyki zawodowe”

Zespół Szkół Elektronicznych w Rzeszowie

Rzeszów, lipiec 2020 r

Ιστολόγιο

| 10 Ιούλιος 2020
| από Radek Czahajda

Jakie kompetencje są niezbędne, żeby sprawnie przeprowadzić uczestników przez proces szkoleniowy? Moim zdaniem mówimy o nich zbyt mało, dlatego napisałem ten tekst. Zebrałem najważniejsze kompetencje z opracowanych w Polsce modeli EQF dla trenera i połączyłem je z dobrymi praktykami z dużego wydarzenia szkoleniowego.

Νέα

| 9 Ιούλιος 2020
| από EPALE NSS Sverige

Genom EU-kommissionens program Europass kan meriter och kvalifikationer beskrivas på samma sätt och värderas lika i hela EU. Det förenklar för arbetsgivare och studievägledare att tolka exempelvis betyg och arbetslivserfarenheter från andra EU-länder och gör det på så vis enklare för dig att söka jobb och utbildning i hela EU.

Νέα

| 6 Ιούλιος 2020
| από Daria Mrsic

​Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske u narednom periodu ne odobrava prekvalifikacije i dokvalifikacije iz drugih struka u struku Zdravstvo, već samo unutar struke Zdravstvo za drugo zanimanje. Ministarstvo prosvjete i kulture je od predstavnika poslodavaca zaprimilo niz predstavki kojima se ukazuje na nedostatak profesionalnih kompetencija lica koja su završila programe obrazovanja odraslih za zanimanja u struci Zdravstvo.

Πόροι

| 3 Ιούλιος 2020
| από Kadi Kass

Käesoleva bakalaureuse töö kontekstis uurin väga kitsalt piiritletult õppimist toetavat hindamist õigluse (inglise keeles: justice) haridusfilosoofia raames. Õppimist toetav hindamine on mitmetähenduslik sõna. Eesti keeles on õppimist toetava hindamise sünonüümideks veel õpilaslähedane hindamine, klassiruumi/klassikeskkonnahindamine, koolihindamine, sisehindamine. Sisuliselt tähendab õppimist toetav hindamine lühidalt, et hindeid pannakse, et aidata õpilastel jõuda paremini eduka õpitulemuseni. Õppimist toetava hindamise teoorias põhinen enamasti Black ja Wiliam`i kirjutatule.

Πόροι

| 3 Ιούλιος 2020
| από Kadi Kass

Käesoleva bakalaureusetöö teemaks oli akadeemiline petturlus. Akadeemiline petturlus on aktuaalne ja infotehnoloogia arenguga järjest kasvav probleem, mis võib aluse saada juba varases koolieas, kui õpilane ei saa vajalikke juhiseid petturluse vältimiseks ning harjub spikerdamisega. Nii võib akadeemilisest petturlusest kujuneda norm, millega jätkatakse ka hilisemal haridusteel, sealhulgas ülikoolis. Bakalaureusetöö eesmärk oli uurida üliõpilaste ja tegevkutseõpetajate akadeemilise petturlusega seotud arusaamu, teadmisi ja väärteadmisi ning karistusi vääritu käitumise korral.

Πόροι

| 1 Ιούλιος 2020
| από Kadi Kass

Tagasisidel on väärtuslik roll nii õppimises kui ka õpetamises ning kõrghariduses on see eeskätt oluline üliõpilaste teadmiste ja oskuste arendamisel. Sellest tulenevalt peab õppejõudude tagasiside olema pidev ning edasiviiv. Magistritöö eesmärgiks oli välja selgitada, milline on õpetajakoolituse üliõpilaste hinnangul ülikoolis saadud tagasiside, millised on nende ootused tagasisidele ning kuidas üliõpilased saadud tagasisidet rakendavad. Uurimuse andmeid koguti poolstruktureeritud intervjuudega õpetajakoolituse magistritaseme teise aasta erinevate õppekavade üliõpilastelt.

Ιστολόγιο

| 29 Ιούνιος 2020
| από Frank SAVANN
L’alternance et l’AFEST sont étroitement liées. Mais en France, l’AFEST est exclue de l’apprentissage… sur le plan juridique*, notamment parce que l'apprentissage relève de la formation initiale et l'AFEST une modalité attachée à la formation professionnelle.

Πόροι

| 28 Ιούνιος 2020
| από Stanisław Augustyn

Informacja oraz materiały upowszechniające z praktyk zawodowych 18 uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie, które odbyły się w Las Palmas na Wyspach Kanaryjskich w ramach projektu Erasmus+ "Lepszy start – europejskie praktyki zawodowe”.

Πόροι

| 28 Ιούνιος 2020
| από Stanisław Augustyn

Informacja oraz materiały upowszechniające ze szkolenia „Job shadowing” 12 nauczycieli Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie, które odbyły się w UTB Nord,  Overtornea w Szwecji w ramach projektu Erasmus+ "Lepszy start – europejskie praktyki zawodowe”.

Πόροι

| 25 Ιούνιος 2020
| από Stanisław Augustyn

Informacja z dokumentacją fotograficzną dotycząca praktyk zawodowych 18 uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie, które odbyły się w Lizbonie w ramach projektu Erasmus+ "Lepszy start – europejskie praktyki zawodowe".

Ιστολόγιο

| 24 Ιούνιος 2020
| από Geormary Fragko...

Οι Τεχνολογίες Πληροφοριών εκλαμβάνονται παραδοσιακά ως ένας τομέας με τον οποίο σχετίζονται κυρίως οι νέοι, τούτο όμως αποτελεί μια λανθασμένη αντίληψη - H εταιρεία Accenture στη Λετονία εκπαιδεύει κάθε χρόνο εκατοντάδες ειδικούς σε αυτόν τον τομέα, με μερικούς εκπαιδευόμενους να αναπτύσσουν την προηγούμενη γνώση τους και άλλους να αποκτούν εξ αρχής νέα προσόντα και νέες δεξιότητες αναφορικά με τον προγραμματισμό. Μόλις ολοκληρωθεί η κατάρτιση, οι περισσότεροι από τους εκπαιδευόμενους ξεκινούν να εργάζονται μέσω μιας νέας ειδικότητας.

Νέα

| 23 Ιούνιος 2020
| από Špela Juršič

Dvoletni mednarodni projekt Softskill4EU, ki smo ga pričeli 1. oktobra 2018, katerega vodilni partner je ravno novomeški RIC, se konec meseca septembra z zaključno mednarodno konferenco na Nizozemskem letošnjega leta izteka. Trenutno poteka faza pilotnega testiranja gradiva in sistema podeljevanja značk, pri čemer nam s povratno informacijo lahko pomagati izboljšati gradivo in sam proces podeljevanja značk.

Τρίτη 23 Ιούνιος 2020, Germany

Coordinator in Monitoring & Evaluation (M&E)

Development Cooperation – Humanitarian Aid

 • Evaluation (M&E) in Development Cooperation (DC and Humanitarian Assistance (HA)
 • Bookkeeping, Fundraising, Financial Reporting and Audit
 • Project Management in DC and HA
 • Methods, Tools of Communication & Presentation
 • Internship in companies or institutions / (12 weeks)

Programme periods:

January – July

May – November

Τρίτη 23 Ιούνιος 2020, Germany

Koordinator/in für Klimaschutz & Ressourcenmanagement (KUR)

 • Projektmanagement / Workshop
 • Regenerative Energie / Energiemanagement / Energietechnik
 • Wassermanagement / Biol. Abwasserbehandlung
 • Ressourcenmanagement / Biol. Abfallwirtschaft
 • Klimaschutz / Workshop
 • Umweltrecht
 • Qualitätsmanagement -ISO 9000ff-
 • Kommunikation und Präsentation
 • Praktikum in Unternehmen und Institutionen (3 Monate)

Programmzeitraum:

Januar – Juli

Mai – November

Τρίτη 23 Ιούνιος 2020, Germany

Koordinator/in für Erneuerbare Energien & Energiemanagement (KEE)

 • Energiemanagement
 • Regenerative Energien: Wind- Solar- Biomasse
 • E-Mobilität und Nachhaltige Mobilität
 • Projektmanagement / Workshop
 • Qualitätsmanagement -ISO 9000 ff-
 • Energiemanagement – ISO 50001 / Workshop
 • Klimaschutz / Ressourcenmanagement
 • Kommunikationstechniken & Präsentation
 • Praktikum in Unternehmen und Institutionen (3 Monate)

Programmzeitraum:

Januar – Juli

Mai – November

September – März

Δευτέρα 22 Ιούνιος 2020, Germany

Coordinator in International Climate Protection & Adaptation (CPA)

For Development Cooperation – Humanitarian Aid/Assistance

Ιστολόγιο

| 22 Ιούνιος 2020
| από ALEXANDRA DORIN

În mod tradițional, tehnologiile informaționale sunt considerate potrivite pentru tineri, dar aceasta este o concepție greșită - Accenture-Letonia formează în fiecare an sute de specialiști IT, unii dintre ei dezvoltându-și cunoștințele din trecut, în timp ce alții se recalifică și dobândesc abilități legate de programare complet noi. imediat după training, majoritatea cursanților încep să lucreze în noua specialitate.

Ιστολόγιο

| 18 Ιούνιος 2020
| από Maya Slavova

Унгария участва активно в европейското сътрудничество в областта на осигуряването на качество на професионалното образование и обучение от 2005 г. и в същото време е сред първите държави-членки на ЕС, които вече са привели националните си системи за качество на професионалното образование и обучение с Европейската референтна рамка за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение (EQAVET).

Ιστολόγιο

| 15 Ιούνιος 2020
| από NSS SPAIN

Tradicionalmente, las Tecnologías de la Información son consideradas un campo para personas jóvenes, y esto es un concepto erróneo: Accenture-Latvia capacita a cientos de especialistas en TI cada año, algunos de los cuales actualizan sus conocimientos pasados, mientras que otros recalifican y adquieren habilidades completamente nuevas relacionadas con la programación. Inmediatamente después de la capacitación, la mayoría de los alumnos comienzan a trabajar en esta nueva especialidad.

Ιστολόγιο

| 11 Ιούνιος 2020
| από Mudīte Luksa

Information technologies are traditionally regarded as the field for younger people, but this is a misconception – Accenture-Latvia trains hundreds of IT specialists each year, some of whom develop their past knowledge, while others requalify and acquire programming-related skills completely anew. immediately after the training, most of the trainees start working in the new speciality.

Νέα

| 11 Ιούνιος 2020
| από Jūratė Raukštienė

Projekto tema, kurią norime pristatyti, šiomis dienomis sulaukia prieštaringų nuomonių. Kelionės, laisvalaikio pramogos ar apsilankymas kavinėje asocijuojasi su grėsme mūsų sveikatai. Nemažai žmonių, dirbančių turizmo paslaugų srityje, liko be darbo. Tai laikotarpis, privertęs stabtelti turizmo rinką ir imtis staigių būtinų pokyčių profesinio mokymo teikėjus.

Κυριακή 20 Σεπτέμβριος 2020 to Παρασκευή 25 Σεπτέμβριος 2020, Estonia

What Lies Behind Estonia’s Excellent PISA Results? – Learn from the Top-Level Practices of our Pre-School and Basic Education

Erasmus+ Teacher Training Course

What Lies Behind Estonia’s Excellent PISA Results? – Learn from the Top-Level Practices of our Pre-School and Basic Education

The course has been created for school management, administrators, pre-school, elementary/primary, secondary school teachers; staff of institutions involved in education who want to have an inside look to Estonia’s school system through school visits and understand what are the reasons behind the PISA success.

Ιστολόγιο

| 10 Ιούνιος 2020
| από Mudīte Luksa

Traditionell werden die Informationstechnologien als Bereich der jungen Leute angesehen, jedoch stimmt das nicht ganz- das Unternehmen “Accenture” – Latvija bildet jährlich Hunderte von IT-Fachleuten aus. Ein Teil von ihnen vervollständigt seine vorher erworbenen Kenntnisse, andere lernen dabei einen ganz neuen Beruf. Die meisten von ihnen beginnen gleich nach der Ausbildung mit der Arbeit im neuen Beruf.

Ιστολόγιο

| 9 Ιούνιος 2020
| από EPALE NSS Sverige

Under de senaste åren har yrkesutbildningen för vuxna blivit större och större. 2018 studerade mer än hälften av komvuxstuderande hos en annan utbildningsanordnare än kommunen. Skolinspektionen granskade kvaliteten i huvudmännens uppföljning och kontroll av yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning på entreprenad, samt hur utbildningsanordnarna arbetar för god kvalitet i verksamheterna.

Πέμπτη 4 Ιούνιος 2020 to Δευτέρα 15 Ιούνιος 2020, Spain

Conferință virtuală - Ecosistemul competențelor pentru inovare, dezvoltare regională și incluziune socială

În data de 16.06 a.c. va avea loc conferința virtuală pe tema: Skills ecosystems for innovation, regional development, and social inclusion organizată de Tkinka, Spania.

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Διασφάλιση ποιότητας