chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Ηλεκτρονική Πλατφόρμα για την Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ευρώπη

Εκπαίδευση ενηλίκων

Ιστολόγιο

| 31 Ιανουάριος 2019
| από Maria Parmakli

Προσεγγίζοντας τα χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευόμενων μπορούμε να σχεδιάσουμε αποτελεσματικότερα τη μαθησιακή διαδικασία. Τα παρακάτω γενικευμένα χαρακτηριστικά είναι κοινά για τους περισσότερους ενήλικες μαθητευόμενους.                       

Ιστολόγιο

| 31 Ιανουάριος 2019
| από NSS SPAIN

La globalización conlleva cambios rápidos en las sociedades y en sus distintos sectores: laboral, económico, tecnológico,…

Por otro lado, consecuencias derivadas de la crisis económica, como el envejecimiento de la población y el menor número de jóvenes, así como la migración laboral, afectan también directamente a la fuerza laboral.

Ιστολόγιο

| 30 Ιανουάριος 2019
| από Sandra Lääne

Mary-Ann Talvistu and Sandra Lääne are writing about how they applied their knowledge from the Erasmus+ project “Implementation of international experience in the development of museum education in Kumu” to develop and renew the educational activities in KUMU

Ιστολόγιο

| 30 Ιανουάριος 2019
| από Giuseppina Bomba

With the advent of digital technology in the museum, tourism and culture sector, new professionals have been created. It is crucial that when training young people we give them some transversal competences coupled with cultural education at European level. Young people need the right mix of professional skills, including entrepreneurial skills and language skills, and transversal skills (eg. Problem solving), see market research ItaliaCreativa. 

Πόροι

| 30 Ιανουάριος 2019
| από Martin Dobeš

Tato empirická studie se zaměřuje na dopady formálního a neformálního vzdělávání na pocity uspokojení u studentů v kontextu vzdělávání dospělých. Pro účely analýzy byla míra uspokojení rozdělena do dvou částí: pocity obecné spokojenosti a uspokojení ze vzdělávání. V obou částech jsme akcentovali aspekty existenční, mentální, strukturu času, sociální kontakty a znalosti.

Νέα

| 30 Ιανουάριος 2019
| από Klaudius Šilhár

(pokračovanie článkov: Optimálne uplatnenie absolventov študijného programu andragogika 1, 2)

 

Uplatniteľnosť andragógov podľa Národnej sústavy povolaní: Kultúrna andragogika

 

Νέα

| 30 Ιανουάριος 2019
| από Klaudius Šilhár

(pokračovanie článku: Optimálne uplatnenie absolventov študijného programu andragogika)

 

Uplatniteľnosť andragógov podľa Národnej sústavy povolaní: Sociálna andragogika

 

Πόροι

| 30 Ιανουάριος 2019
| από Uros Velickovic

Adult education policy is being shaped at the international level through several instruments – global commitments, agreed agendas, global programmes and common actions. Literacy is widely recognized as one of the most important goals on the global agendas – including both the EFA, adopted in 2000, and the more recent SDGs. The authors have taken active part in the creation of policy and have been able to conduct an analysis of the concepts, actors and events, and of policy planning and implementation.

Νέα

| 30 Ιανουάριος 2019
| από Klaudius Šilhár

Pod optimálnym uplatnením, rozumieme uplatnenie absolventov v  povolaniach / profesiách / pracovných pozíciách, ktoré sú pre daný odbor najvyhovujúcejšie z hľadiska využitia výsledkov vzdelávania. V prípade andragogiky sú to profesie, pri ktorých môže andragóg využívať nadobudnuté základné poznatky psychologických a sociologických vied pri riešení problémov výchovy a vzdelávania dospelých, organizovať ďalšie vzdelávanie a využívať metódy výchovy a vzdelávania dospelých v profesijnom vzdelávaní, kultúrno-výchovnej a sociálnej práci.

Νέα

| 30 Ιανουάριος 2019
| από Uros Velickovic

The Foundation Tempus -  EPALE NSS in Serbia announces a call for submission of blogs on the topic "Digital and Online Adult Learning". The aim of the call is to promote best practices, innovative methods of learning, individuals, organizations and institutions in the field of adult education in Serbia.

Νέα

| 30 Ιανουάριος 2019
| από Klaudius Šilhár

V súčasnosti na Slovensku absentuje systémový politicky usmerňovaný prístup k vekovému manažmentu v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Vekový manažment sa vzťahuje na rôzne dimenzie riadenia ľudských zdrojov v rámci organizácie s dôrazom na primerané zastúpenie vekových skupín a všeobecnejšie tiež na celkové riadenie starnutia pracovnej sily prostredníctvom verejnej politiky alebo kolektívneho vyjednávania. Vekový manažment má holistickú, medzigeneračnú a celoživotnú orientáciu. Správny vekový manažment (t. j.

Νέα

| 30 Ιανουάριος 2019
| από Klaudius Šilhár

Vývoj spoločnosti Slovenska a v podstate všetkých európskych krajín čelí a v najbližšej dobe bude čeliť značným zmenám vyplývajúcim z procesu demografického starnutia. Práve starnutie sa stáva jedným z kľúčových faktorov a výziev 21. storočia, ktoré významnou mierou ovplyvní charakter a celkové fungovanie spoločnosti. Aj keď Slovensko momentálne ešte patrí skôr k mladším populáciám v európskom priestore, východisková situácia v podobe charakteru vekovej štruktúry ho predurčuje k dynamickému starnutiu v horizonte najbližších 10 – 15 rokov.

Δευτέρα 3 Ιούνιος 2019 to Τετάρτη 5 Ιούνιος 2019, Portugal

Relevant soft skills in volunteering work

The seminar aims to disseminate the results of European project InVolvE - Increasing Volunteers' Skills across Europe - as well as sharing the tools to identify needs for capacity building among volunteers. In the seminar, participants will be equipped with the proper knowledge and tools to plan and implement soft skills training. Sign up now!

Πόροι

| 30 Ιανουάριος 2019
| από Martina Pervan

Članak se bavi pedagoškim mogućnostima i učincima digitalnih medija u obrazovnom sustavu. Digitalni mediji nalaze široku primjenu u predavanjima, učenju, u programima za vježbu, u bazama podataka, alatima , igrama, u pokusima simulacije za kompleksnu komunikaciju i kooperativno okruženje. Različite aplikacije mogu se primijeniti u programima za učenje i u odgovarajućim aktivnostima.

Πόροι

| 30 Ιανουάριος 2019
| από Annita Epaminonda

Με την ευκαιρία της ημέρας των Γραμμάτων, η Εθνική Υπηρεσία της Κύπρου προσφέρει δωρεάν σε ψηφιακή μορφή το ημερολόγιο της EPALE για τις χρονιές 2019 και 2020. Στο ψηφιακό έντυπο μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το έργο EPALE, καθώς και να επιλέξετε μια σειρά από οφέλη και δυνατότητες που προσφέρει η πλατφόρμα.

Ιστολόγιο

| 29 Ιανουάριος 2019
| από Anela Milin
For a long time, basic adult education has been related to the skills of literacy and numeracy as crucial for entering job market. Therefore, it is understandable why adult education teachers may hesitate to adopt ICT in classroom. However, ICT has become a necessary part of adult education because it makes learning possible anywhere and at any time. The vast majority of ICT investment worldwide goes into schools and universities, not paying attention to the disadvantaged groups. Another issue is the lack of university online classes offered to adults. Europe is scarce in this field unlike the United States who has put a lot of money and effort into online adult education.

Νέα

| 29 Ιανουάριος 2019
| από Bojan Ljujić
“Basic Andragogical Training for Prison Educators” (project ID number: 2018-1-RS01-KA204-000433) is KA2 project supported by the Erasmus+ Programme of the European Union focused on improvement of prison educators competencies needed for adequate work with imprisoned people. Coordinator of the project is Serbian Association of Andragogists (SAA) from Belgrade (Serbia). Partners on the project are Koinè, the voluntary organization from San Felice a Cancello (Italy) and Gebze Public Education Center (GPEC) from Gebze (Turkey).

Ιστολόγιο

| 29 Ιανουάριος 2019
| από Ruzica Madzarevic

One of the advantages of a training delivered exclusively online is that it may be attended by numerous participants from different distant places. This is the topics of interest become easily accessible, and participants can save time and money. On the other hand, the question is: How to enable the development of a contact with trainers and other participants and also respond to the relationship needs of participants? How to enable establishing of high-quality relationships between trainers and participants, and among participants themselves?  

Τετάρτη 23 Ιανουάριος 2019 to Τρίτη 23 Απρίλιος 2019, United Kingdom

Driving Digital Technology in Higher Education

Join the Driving Digital Technology in Higher Education Conference 2019, where leading government officials and digital technology experts will discuss the major challenges and future opportunities surrounding the UK’s higher education landscape. Discuss how to improve and grow your organisation through digitalisation, understand how the demands of the industry are shifting and address the concerns of universities becoming corporate entities.

Νέα

| 29 Ιανουάριος 2019
| από EPALE SK

Národná stratégia zručností pre SR bude dokument, na ktorom pracujú odborníci z OECD spolu s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstvom financií a ďalšími inštitúciami, vytvorený tak, aby reflektoval potreby Slovenska. Dokument bude výsledkom ročnej medzirezortnej a medzinárodnej spolupráce.

Νέα

| 29 Ιανουάριος 2019
| από NSS SPAIN

Las pruebas de acceso están organizadas por cada Comunidad Autónoma y, en caso de superarlas, el participante podrá estudiar cualquier ciclo formativo al que opte, de grado medio o superior, en todo el territorio nacional.

Requisitos del grado medio:

  • Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o de un nivel académico superior.

Νέα

| 29 Ιανουάριος 2019
| από NSS SPAIN

Las pruebas libres para la obtención del título de Formacion Profesional se ofrecen como una vía alternativa para obtener las titulaciones de Técnico o Técnico Superior sin necesidad de cursar las enseñanzas de Ciclos Formativos de grado medio y grado superior de forma presencial o a distancia.

Son competencia de cada Comunidad Autónoma, encargadas de organizar y gestionar las pruebas. Cada Comunidad decide qué títulos, cuándo y dónde se hacen cada convocatoria.

Para presentarse a las pruebas de obtención directa de un título, se necesita:

Πόροι

| 29 Ιανουάριος 2019
| από NSS SPAIN

IPA+ (Inclusion of people with autism in Europe. Towards a specialized training model for professionals – Inclusión de personas con autismo en Europa. hacia un modelo formativo especializado para profesionales) es un Proyecto financiado bajo el programa Erasmus+ de la Comisión Europea (ref: 2016-1-ES01-KA204-025061) cuyo objetivo es desarrollar una formación para todos los profesionales que trabajen con personas con autismo independientemente de su área de conocimiento.

Public Health: Laboratory work

We want to find partners who are from Europe and whose activity is Public Health. We are an accredited institution. We are based on the protection the health of population in our country as well as the health factors which causes the issue. We want to find partners with the same activity as we have, with laboratories which are testing water, air polutants, food, dietary supplements, etc.

Ιστολόγιο

| 29 Ιανουάριος 2019
| από Dearbhail Lawless

AONTAS, Ireland's national adult learning organisation, provides a free Information Referral Service called One Step Up that supports thousands of people in Ireland every year to find out about education and training options available to them.

The 'One Step Up website' is also home an Events Calendar, where open days and information sessions hosted by Education and Training Boards, further education and training colleges, community centres, third level institutes and other learning centres all over the country are promoted and available. 

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Εκπαίδευση ενηλίκων